Nieuws

11-02-2016

Akkoord cao Metalektro, stakingen van de baan

Na maanden van acties en moeizame onderhandelingen is er in de nacht van 10 op 11 februari toch nog een akkoord bereikt voor de cao Metalektro (grootmetaal). Partijen kwamen een cao overeen met een looptijd van 37 maanden (tot 1 juni 2018) met gedurende de looptijd een loonsverhoging van in totaal 5,9% en 1,1% aan eenmalige uitkeringen.

Lees meer >
10-02-2016

Meldingplicht bij detachering EU-werknemers

Bij de Tweede Kamer is een voorstel voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers ingediend waarmee de Europese handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is een meldingsplicht voor dienstverrichters uit een andere EU-lidstaat bij detachering van werknemers naar Nederland.

Lees meer >
09-02-2016

Driemaandstermijn is een strikte termijn

De driemaandstermijn voor toepassing van de 30%-regeling bij het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking is een strikte termijn.

Lees meer >
09-02-2016

Schending beginselen behoorlijk bestuur, toekenning afdrachtvermindering

Een opleider van schilders komt, ondanks dat niet aan de vereisten is voldaan, toch in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs.

Lees meer >
 
08-02-2016

Commissarissen niet eensgezind over beloningen

Commissarissen zijn het niet met elkaar eens over de gewenste hoogte van hun eigen beloning, of over het nut van variabele beloning voor bestuurders. Wel vindt een grote meerderheid de angst voor vertrekkende bestuurders als gevolg van de beloningsdiscussie overdreven. Dat blijkt uit het negende Nationaal Commissarissen Onderzoek.

Lees meer >
08-02-2016

Slechts klein deel zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Van de 800.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit aandeel is gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013.

Lees meer >
04-02-2016

Meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten

Op 27 januari 2016 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de regeling bestuurlijke boete ingediend. Dit wetsvoorstel moet leiden tot meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten.

Lees meer >
04-02-2016

Aanpassing uitvoeringsregels ontslag

Het UWV heeft op 4 februari in de Staatscourant een aanpassingen gepubliceerd de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels voor ontslag bij om bedrijfseconomische redenen.

Lees meer >
 
04-02-2016

Akkoord cao Levensmiddelenbedrijf

CNV Vakmensen heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Levensmiddelenbedrijf. Daarmee ligt er een akkoord voor de nieuwe cao.

Lees meer >
04-02-2016

Geen wettelijke verplichting, geen gegevens doorgeven

Volgens de Raad van State is er geen wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens van een huurder te verstrekken aan de verhuurder als de verhuurder daarom vraagt. Daarom blijft de geheimhoudingsplicht gelden en had de Belastingdienst de gegevens niet mogen verstrekken aan de verhuurder.

Lees meer >
03-02-2016

Vallen meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.

Lees meer >
02-02-2016

Hoge Raad laat crisisheffing in stand

De Hoge Raad laat de crisisheffing 2013 en de verlengde crisisheffing 2014 in stand. Dit is duidelijk geworden in een individuele procedure (een procedure die niet tot de proefprocedures wordt gerekend) over 2013 en in een proefprocedure over 2014.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97