Nieuws

14-11-2016

Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen op minimumloon

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit verbod is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), maar de inwerkingtreding was uitgesteld tot 1 januari 2017. Vorige week is in het Staatsblad het besluit gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke inhoudingen nog wel mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Lees meer >
10-11-2016

Dien tijdig aanvraag WBSO in

Werkgevers die in januari meteen gebruik willen maken van de WBSO dienen uiterlijk 30 november hun aanvraag in te dienen. Dit kan via de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer >
09-11-2016

Herstel arbeidsmarkt in de zorg

Na een periode van minder werkgelegenheid zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020 groeien ten opzichte van 2015. Ook verandert het soort werk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) schrijven dit aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
09-11-2016

Telefonische intrekken bezwaar van de baan

Naar aanleiding van vragen die het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft gesteld over het telefonisch intrekken van bezwaren, heeft de staatssecretaris opdracht gegeven de werkinstructie van de Belastingdienst hierover aan te passen. Op grond van de wet en jurisprudentie moet een bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting.

Lees meer >
 
08-11-2016

G-rekening: op naar versie 2.0

Met de 18e halfjaarsrapportage is vorige week ook het Eindrapport van de werkgroep Verkenning afschaffing g-rekening en eventuele alternatieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste conclusie: doorgaan met de g-rekening, werken aan modernisering, alternatieven die op draagvlak kunnen rekenen zijn er niet.

Lees meer >
08-11-2016

Wachtdagen niet terug in cao Schoonmaak

Op 7 november zijn de onderhandelingen voor de cao Schoonmaak begonnen. CNV Vakmensen meldt dat op die eerste onderhandelingsdag duidelijk is geworden dat de wachtdagen niet terugkeren in de cao Schoonmaak.

Lees meer >
07-11-2016

Naheffing parkeerbelasting? Factuur graag

Volgens Rechtbank Gelderland zijn vanuit de consument bezien parkeren op de openbare weg en parkeren in een parkeergarage dezelfde handelingen. Dat het een niet en het ander wel belast is met omzetbelasting leidt dan tot een concurrentieverstoring.

Lees meer >
07-11-2016

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op?

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar.

Lees meer >
 
03-11-2016

Reparatie arrest Hoge Raad aftrek werkruimte gehuurde woning

De staatssecretaris van Financiën kondigt een nota van wijziging op het Belastingplan 2017 aan om de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2016 te repareren. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen.

Lees meer >
02-11-2016

Richtbedragen OR-scholing 2017

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 995 per dagdeel per OR (was in 2016: € 1.015 ). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 170 per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: € 160 ).

Lees meer >
01-11-2016

Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers. Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak. Ook gecorrigeerd voor dergelijke verschillen is er een behoorlijke variatie tussen de inkomens van flexwerkers en liggen deze onder die van vaste werknemers.

Lees meer >
01-11-2016

Privégebruik auto, reiskosten en zwart loon

Een agrarisch loonbedrijf krijgt forse correcties opgelegd. De naheffingsaanslag heeft betrekking op het achterwege laten van de bijtelling wegens privégebruik, het verstrekken van bovenmatige reiskostenvergoedingen en zwart loon.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97