Nieuws

10-12-2015

Dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november met één procentpunt gestegen van 102% naar 103%. Ook in oktober steeg de dekkingsgraad. Begin oktober adden de pensioenfondsen nog een dekkingsgraad van 99%. De beleidsdekkingsgraad daalde in november echter wel met één procentpunt.

Lees meer >
10-12-2015

Teruggave van btw en de wettelijke termijn

Volgens Hof Amsterdam moet een aangifte binnen de gestelde wettelijke termijn zijn ingediend of moet binnen die wettelijke termijn zijn verzocht om uitreiking van een aangiftebiljet om in aanmerking te komen voor teruggaaf van btw. Wanneer een aangiftebiljet na de wettelijke termijn wordt uitgereikt maar binnen de door de inspecteur gestelde termijn wordt ingediend, bestaat geen recht op teruggave.

Lees meer >
10-12-2015

Crisis ook van invloed op werkgelegenheid hbo’ers en wo’ers

In de crisisjaren was het ook voor degenen die hoger onderwijs hebben genoten moeilijker om een baan te vinden. Na het studiejaar 2012-2013 verlieten ruim 45.000 universitaire en bijna 86.000 hbo-studenten het onderwijs. Van hen had 73% direct een baan. Vijf jaar eerder was dat nog 82%.

Lees meer >
10-12-2015

Digitale rechtszaak stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft op 10 december 2015 ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht. Met dit voorstel wil de regering een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht realiseren.

Lees meer >
 
09-12-2015

Novelle Belastingplan 2016 op komst

Staatssecretaris Wiebes kondigt een novelle aan met een aantal aanvullende maatregelen op het Belastingplan 2016. De maatregelen zijn het resultaat van de gesprekken die het kabinet heeft gevoerd met andere fracties, met name D66, om ook in de Eerste Kamer een meerderheid achter het Belastingplan 2016 te krijgen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten: Arbeidskorting: vanaf 2017 tragere afbouw. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten.

Lees meer >
08-12-2015

Slowaakse onderaannemers niet in (fictieve) dienstbetrekking

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden waren Slowaakse ijzervlechters met wie een overeenkomst van onderaanneming was gesloten niet in dienstbetrekking. Ook van fictieve dienstbetrekking was volgens het hof geen sprake. Niet aannemelijk was gemaakt dat tussen de onderaannemer en hen een gezagsverhouding bestond en dat zij verplicht waren de arbeid persoonlijk te verrichten.

Lees meer >
08-12-2015

Cao-afspraken zzp-tarieven: alleen bij schijnzelfstandigheid

In antwoord op vragen van de Kamerleden Van Weyenberg en Verhoeven (D66) en de Kamerleden Mulder en Ziengs (VVD) geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat cao-afspraken over de tarieven van zzp’ers kunnen, mits ze betrekking hebben op schijnzelfstandigen. Is er sprake van ondernemerschap, dan is er mogelijk sprake van een schending van het kartelverbod waarvoor de ACM een boete kan opleggen.

Lees meer >
02-12-2015

Uitstel voor verbod op inhoudingen op WML

Het verbod op inhoudingen op het minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief van 30 november 2015 aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
 
02-12-2015

Afdrachtvermindering onderwijs: niet voor in company training

Voor de afdrachtvermindering onderwijs gelden ook eisen aan de gevolgde opleiding. Een opleiding op maat gegeven binnen het bedrijf, ook al zijn er voor de opleidingstrajecten zelf crebo-nummers afgegeven, voldoet niet aan de eisen. Dit ondervond een grafische werkgever die met een onderwijsinstelling onderwijstrajecten was overeengekomen.

Lees meer >
01-12-2015

Geen naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een vrouw heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht naar de verschuldigdheid van parkeerbelasting. Rechtbank Gelderland vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Lees meer >
01-12-2015

40 procent ontslagaanvragen afgewezen

Uit een analyse van vijftig ontslagzaken sinds de wijzigingen in het ontslagrecht zou blijken dat kantonrechters in een groot aantal gevallen de ontslagaanvragen afwijzen. Slecht in 60% van de zaken ging de rechter akkoord met het ontslag. In het verleden, voor de Wet werk en zekerheid, ontslagaanvragen , zou een ontslagaanvraag door de rechter tot wel in 90% van de gevallen worden gehonoreerd.

Lees meer >
30-11-2015

Stijging gewerkte uitzenduren zet door

In het derde kwartaal van 2015 steeg het totaal aantal uitzenduren met 2,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De stijging is iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren neemt al tweeënhalf jaar toe.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97