Nieuws

08-08-2016

Juli 2016: minder faillissementen uitgesproken

In juli zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in de maand daarvoor. In juni was er nog sprake van een stijging. De meeste faillissementen in juli zijn net als in juni uitgesproken in de handel.

Lees meer >
08-08-2016

Grote premieverschillen bij WGA-ERD verzekeringen

Er zijn enorme verschillen in de premies die verzekeringsmaatschappijen aan werkgevers vragen in hun offertes voor het verzekeren van het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Door een marktonderzoek te doen, kunnen werkgevers daardoor vele euro’s besparen – al snel oplopend tot meer dan een ton.

Lees meer >
04-08-2016

Afdrachtvermindering onderwijs terecht toegepast

In lijn met recente jurisprudentie van de Hoge Raad oordeelt Rechtbank Gelderland dat een installeerbedrijf de afdrachtvermindering onderwijs terecht had toegepast. Volgens het arrest van de Hoge Raad was de afdrachtvermindering ook van toepassing voor deelopleidingen en ook aan overige voorwaarden had het bedrijf voldaan.

Lees meer >
04-08-2016

Wie is uw opvolger?

Ruim een half jaar na een aandelenoverdracht failleert een bv. Er zijn aanzienlijke schulden. De curator spreekt zowel de oude als de nieuwe bestuurder aan. De rechtbank veroordeelde enkel de nieuwe bestuurder, maar bij Hof Den Bosch ontspringt ook de voormalig bestuurder niet de dans: hem wordt aangerekend dat hij geen onderzoek heeft gedaan naar zijn opvolger.

Lees meer >
 
04-08-2016

3 opties na afwijzing ontslagaanvraag UWV

Krijgt uw onderneming, zoals inmiddels velen, een afwijzing van het UWV op een ontslagaanvraag heeft u nog 3 opties: 1. schikken via een vaststellingsovereenkomst; 2. binnen twee maanden opnieuw een ontslagaanvraag bij het UWV indienen vanwege nieuwe feiten en omstandigheden; 3. binnen twee maanden een procedure bij de kantonrechter starten. De kantonrechter toetst de aanvraag opnieuw zonder het besluit van het UWV hierbij te betrekken.

Lees meer >
04-08-2016

Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf

De Inspectie SZW en de Belastingdienst hebben een checklist gelanceerd voor bedrijven die hun schoonmaakwerk uitbesteden. De checklist moet hen helpen om hun schoonmaakbedrijf te beoordelen. Opdrachtgevers zijn namelijk medeverantwoordelijk om een schoonmaakbedrijf in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Ook kunnen zij in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het schoonmaakbedrijf niet alles op orde heeft.

Lees meer >
03-08-2016

Boekjaar gewijzigd: incidenteel fiscaal voordeel

De rechtbank vindt het aannemelijk dat een bv door een boekjaarwijziging een incidenteel fiscaal voordeel wilde behalen. De bv wilde profiteren van overgangsrecht en ging vervolgens weer terug naar het oude boekjaar.

Lees meer >
03-08-2016

Boete bij overtreding Wet arbeid vreemdelingen: meer differentiatie

In een recent besluit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen aangepast. Aanleiding voor de aanpassing is een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 oktober 2015.

Lees meer >
 
02-08-2016

Afzien van vrijwilligersvergoeding

Tot de aftrekbare giften behoort een vergoeding voor de werkzaamheden van een vrijwilliger voor een algemeen nut beogende instelling, wanneer een vrijwilliger daarvan afziet. De instelling moet daarvoor een verklaring afgeven waaruit de inzet als vrijwilliger blijkt en waarin het recht op vergoeding is opgenomen. De instelling moet bereid en in staat zijn de vergoeding uit te keren.

Lees meer >
01-08-2016

Dga kan zijn vennootschap niet aanspreken

Een dga die zijn eigen vennootschap wil aanspreken vanwege blootstelling aan asbest, krijgt de kantonrechter niet aan zijn zijde. Het zou niet billijk zijn als hij de vennootschap aansprakelijk kan stellen voor de schade, doordat hij zijn taken als bestuurder niet naar behoren heeft uitgevoerd.

Lees meer >
01-08-2016

Loonkosten in 2015 maar licht gestegen

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6% gestegen in 2015. Dit is de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken zijn de loonkosten zelfs gedaald. De loonkostenstijging bleef vorig jaar vooral beperkt door lagere werkgeverspremies voor pensioen.

Lees meer >
28-07-2016

Einde van de terbeschikkingstelling

De terbeschikkingstelling eindigt op het tijdstip waarop het aanmerkelijk belang wordt vervreemd. Hiervoor is nodig dat aandelen daadwerkelijk aan de overnemer worden geleverd.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97