Nieuws

07-05-2015

Achterstand in cao-akkoorden loopt op

In april zijn 14 cao’s tot stand gekomen met een gemiddelde loonstijging van 1,6%. Die loonstijging is in lijn met het gemiddelde tot toe dit jaar (1,6%). Sinds eind 2013 bevindt de gemiddelde loonstijging zich op dit niveau. Het aantal afgesloten cao’s blijft nog altijd achter. In de eerste vier maanden van 2015 werden 85 cao’s afgesloten, tegen 147 akkoorden in andere jaren in dezelfde periode.

Lees meer >
07-05-2015

Vakantiegeld valt tegen

Voor veel werknemers zal het vakantiegeld dit jaar tegenvallen. Bij de uitkering van bijzondere beloningen rekening wordt namelijk rekening gehouden met de afbouw van de heffingskortingen. Voor het vakantiegeld betekent dit dat er in veel gevallen het nettobedrag lager zal uitvallen.

Lees meer >
07-05-2015

Pas op met intrekken bezwaar

Een belastingplichtige die bezwaar had gemaakt tegen haar aangifte inkomstenbelasting, kreeg van de inspecteur een vooraankondiging van de uitspraak op bezwaar. Door op het meegestuurde reactieformulier aan te geven dat zij haar bezwaar introk, verspeelde zij haar mogelijkheden om in beroep te gaan.

Lees meer >
06-05-2015

Kilometeradministratie en nihilbijtelling

Werknemers die gedurende het jaar in een 0%-bijtelling auto gaan rijden, moeten er op bedacht zijn dat zij toch een kilometeradministratie moeten bijhouden om onder de bijtelling voor het eerste deel van het jaar uit te komen. Aan de bijtelling wordt alleen ontkomen als kan worden aangetoond dat gedurende het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé is gereden.

Lees meer >
 
06-05-2015

Reistijd en de zelfstandigenaftrek

Volgens Rechtbank Den Haag telt reistijd in het kader van een onderneming mee voor het urencriterium zodat de zelfstandigenaftrek kan worden toegepast. Maar de uren voor woon-werkverkeer in het kader van een dienstbetrekking tellen niet mee voor het bepalen van de omvang in uren van de dienstbetrekking.

Lees meer >
04-05-2015

2014 rustig stakingsjaar

2014 was een rustig jaar wat stakingen betreft. Volgens het CBS waren er vorig jaar slechts 25 stakingen waaraan 10.000 werknemers meededen. Het aantal stakingen lag weliswaar boven het ‘eeuwgemiddelde’ (21 stakingen per jaar), maar het aantal deelnemende werknemers was in 2014 relatief laag (gemiddeld jaarlijks 33.000 stakende werknemers).

Lees meer >
04-05-2015

Werkgevers vinden alternatief voor vakbond

Veel cao-onderhandelingen verlopen moeizaam. Veel cao’s zijn aan vernieuwing toe, maar de partijen slagen er niet in om tot een akkoord te komen. In een aantal gevallen zijn onderhandelingen afgebroken, in sommige gevallen zelfs langdurig. Recent hebben enkele werkgeversorganisaties daarom, buiten de ‘reguliere bonden’ om met Alternatief voor vakbond akkoorden gesloten.

Lees meer >
30-04-2015

Nu eens wel, dan eens geen afroommethode

Volgens Hof Den Haag moet de inspecteur consequent zijn bij de berekening van het gebruikelijk loon. Afhankelijk van de verlies of winstsituatie van jaar tot jaar kiezen van de voor de fiscus meest gunstige methode leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing.

Lees meer >
 
29-04-2015

Vergoeding stembureaulid geen vrijwilligersvergoeding

De vergoeding die een lid van een stembureau ontvangt, moet worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Gezien de hoogte van de vergoeding kan deze niet worden aangemerkt als een onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Lees meer >
29-04-2015

Premiekorting voor lage inkomens?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt de mogelijkheid dat werkgevers minder sociale premies afdragen voor werknemers met een laag inkomen. Dat laat de bewindsman weten aan de Volkskrant. Asscher reageert daarmee op een zondag gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau (CPB).

Lees meer >
28-04-2015

Extra werkgeverslasten door inkorten loondoorbetalingsperiode

Onderzoekers van het CPB hebben becijferd dat een verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van twee jaar naar één jaar leidt tot extra werkgeverslasten en een verslechtering van de overheidsfinanciën.

Lees meer >
23-04-2015

Meldpunt misstanden ‘flexwet’

Het CNV is een meldpunt gestart voor werknemers die te maken krijgen met misstanden als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Aanleiding voor het meldpunt zijn de berichten dat bij verschillende werkgevers in de aanloop naar de nieuwe ontslagregels flexwerkers hun werk zijn kwijtgeraakt.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97