Aanpassingen WGA moeten zorgen voor gelijk speelveld

< Ga terug
24-06-2015
Minister Asscher kondigt in een Kamerbrief aanpassingen aan in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De aanpassingen moeten het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbeteren.
Werkgevers kunnen voor de WGA kiezen voor een publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering. Om deze hybride markt goed te laten werken is het van belang dat er een voldoende gelijk speelveld tussen UWV en private verzekeraars is. In een goed werkende markt verwacht Asscher dat de focus bij de keuze voor een verzekering op effectieve re-integratie van zieke werknemers zal liggen. Hij kondigt een aantal maatregelen aan die de verschillen tussen de publieke verzekering en private verzekeringen moeten verkleinen.
De maatregelen hebben betrekking op grote en middelgrote werkgevers voor zover zij te maken hebben met een gedifferentieerde WGA-premie. Vanaf 1 januari 2017 gaan deze werkgevers als zij overstappen naar de publieke verzekering bij UWV een meer marktconforme premie betalen. Nu betalen zij nog na die overstap een relatief lage premie in vergelijking met de premie van private verzekeraars. Daar staat tegenover dat werkgevers die na een periode van publieke verzekering bij UWV kiezen voor eigenrisicodragerschap, vanaf 1 januari 2017 hun risico’s bij UWV kunnen achterlaten. Nu moeten zij deze risico’s na overstap van UWV naar een private verzekering nog zelf dragen en financieren.
De minister kondigt een overgangsperiode aan die na 1 juli 2015 ingaat. De premieberekening van werkgevers die reeds op 1 juli of eerder publiek bij UWV verzekerd waren, verandert niet. Werkgevers die na 1 juli 2015 publiek bij UWV verzekerd worden krijgen vanaf 1 januari 2017 te maken met de nieuwe premieberekening. Het wetsvoorstel dat deze wijzigingen regelt zal dit najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.
Bron: Min SZW 22-06-2015