Nieuws

03-06-2015

Autoregelingen op de schop?

Rondom de auto en uw onderneming is altijd veel te doen. Veel ondernemers en hun werknemers zijn in afwachting van de plannen die de staatssecretaris ten aanzien van de autobelastingen voor de komende jaren.

Lees meer >
02-06-2015

Geen terbeschikkingstelling dus geen voordeel privégebruik

Voordat kan worden toegekomen aan de vraag of een werknemer een voordeel behaalt vanwege privégebruik van een ter beschikking gestelde auto, zal de inspecteur eerst aannemelijk moeten maken dat de auto ook daadwerkelijk aan een werknemer ter beschikking was gesteld.

Lees meer >
02-06-2015

Deel WAS later in werking

De Eerste Kamer heeft op 2 juni ingestemd met het wetsvoorstel Wet aanpak schijnconstructies. Wel gaat een deel van het wetsvoorstel later in werking dan aanvankelijk was beoogd. Bij de behandeling in de Eerste Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de toezegging gedaan dat de verplichtingen rond girale betalingen, inhoudingen en verrekeningen en de eisen aan de loonstrook, in het bijzonder de specificatie rond de onkostenvergoeding, pas per 1 januari 2016 in zullen gaan.

Lees meer >
01-06-2015

Tariefvoordeel is geen incidenteel fiscaal voordeel

Om een onderneming met terugwerkende kracht geruisloos te mogen inbrengen in een bv moet een verzoek worden ingediend bij de inspecteur. Op basis van de geldende standaardvoorwaarden kan de inspecteur dit verzoek afwijzen als hiermee incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Volgens de Hoge Raad kan een tariefvoordeel niet worden aangemerkt als een incidenteel fiscaal voordeel.

Lees meer >
 
01-06-2015

Veel cao’s nog niet WAGA-proof

Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat veel bedrijven en bedrijfstakken nog geen cao kennen die WAGA-proof is. Hierdoor kunnen buitenlandse bedrijven die hier hun diensten aanbieden hun medewerker tegen het minimumloon laten werken ipv het voor de Nederlandse werknemers van toepassing zijnde cao-loon.

Lees meer >
28-05-2015

Afroommethode: niet alleen over winstjaren

Onlangs heeft Hof Den Haag opnieuw geoordeeld dat de inspecteur de afroommethode mag toepassen, maar alleen als hij dit consequent voor alle jaren doet.

Lees meer >
28-05-2015

Reclamebelasting hoeft geen individueel profijt op te leveren

Een reclamebelasting is een algemene belasting die ten goede moet komen aan de ondernemers in die in de heffing worden betrokken. Dat individuele ondernemers daar geen profijt van hebben is niet van belang.

Lees meer >
28-05-2015

VNO-NCW: verplichtingen bij ziekteverzuim schadelijk voor werkgelegenheid

VNO-NCW is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden ontlast bij ziekteverzuim van personeel. De ondernemingsorganisatie vindt dat werkgevers te veel verplichtingen hebben op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Die werken als een ‘afbreker’ van werkgelegenheid.

Lees meer >
 
27-05-2015

Ook ontvanger moet zich aan termijnen houden

Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen, dient de naheffingsaanslag te zijn opgelegd en moet de uiterste betaaltermijn van die naheffingsaanslag inmiddels zijn verstreken.

Lees meer >
27-05-2015

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) deels overtekend

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor de MIT-regeling voor advies- en haalbaarheidsprojecten. De inschrijving startte op 19 mei 2015 maar is wegens overgrote belangstelling op 21 mei al twee maal overtekend. Het budget is op. Er zijn landelijk maar liefst 195 projecten aangemeld. Wel kunnen nog aanvragen worden ingediend voor een kennisvoucher en R&D samenwerkingsprojecten.

Lees meer >
26-05-2015

Hypotheekrenteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Een buitenlands belastingplichtige komt in aanmerking voor aftrek van hypotheekrente als de woning in Nederland hem duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat en als zijn inkomen in Nederland wordt belast.

Lees meer >
26-05-2015

Relatief veel werknemers missen nieuwe kennis of vaardigheden

Zo’n 23 % van de werknemers zegt dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen, zoals bijvoorbeeld technologische en organisatorische kennis en vaardigheden, die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97