Nieuws

09-04-2015

Voorvoegingsverlies verrekenbaar bij ontbinding dochter

Indien een fiscale eenheid ophoudt te bestaan doordat de dochter-bv wordt ontbonden en vereffend, kan de houdstermaatschappij de voorvoegingsverliezen verrekenen met de winst. Ook als die winst voor een deel is toe te rekenen aan de dochter.

Lees meer >
08-04-2015

Geen overdrachtsbelasting bij nieuw vervaardigd goed

Bij de levering van een onroerend goed is in principe overdrachtsbelasting verschuldigd. Tenzij ook omzetbelasting is verschuldigd omdat het gaat om de levering van een nieuw vervaardigd goed. Maar wanneer is er nu sprake van een nieuw vervaardigd goed? Volgens Rechtbank Noord-Holland is hiervan sprake als de werkzaamheden aan het geleverde pand zo ingrijpend zijn geweest, dat er in wezen nieuwbouw heeft plaats gevonden.

Lees meer >
08-04-2015

Schenking is geen kasrondje, renteaftrek mogelijk

Door een zorgvuldige administratie van zowel de verschuldigde rente als de jaarlijkse schenking, kan de rente op een onderhandse lening in mindering worden gebracht als rente voor de eigen woning. Dat niet jaarlijks een notariële akte van schenking wordt opgemaakt, maakt dit niet anders.

Lees meer >
07-04-2015

Loonkosten nemen nauwelijks toe ondanks cao-loonstijging

Volgens cijfers van het CBS namen in het eerste kwartaal van dit jaar de loonkosten nauwelijks toe, ondanks de cao-loonstijging.

Lees meer >
 
01-04-2015

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Thans is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Het wetsvoorstel zorgt voor een versnelling van de verhoging vanaf volgend jaar. Tot 2018 gaat de AOW-leeftijd in jaarlijkse stappen van drie maanden omhoog, daarna tot 2022 is de jaarlijkse verhoging vier maanden. Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de resterende levensverwachting op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Lees meer >
01-04-2015

Drie maanden is drie maanden

Indien een ingekomen werknemer tijdens de looptijd van de 30%-regeling een andere inhoudingsplichtige krijgt, kan men ook voor de nieuwe dienstbetrekking om toepassing van de 30%-regeling verzoeken. Voorwaarde is wel dat de periode tussen de vorige en de nieuwe dienstbetrekking niet langer is dan drie maanden.

Lees meer >
31-03-2015

Fiscus mag camerabeelden KLPD gebruiken

Met een verklaring geen privégebruik kan men onder de bijtelling voor het privégebruik van de ter beschikkingsgestelde auto uitkomen. Dit moet men onderbouwen met een sluitende kilometeradministratie. Ter controle maakt de fiscus gebruik van verschillende gegevens, waaronder ANPR-gegevens van het Korps landelijke politiediensten. Dat mag, zo bevestigde onlangs Hof Den Bosch.

Lees meer >
30-03-2015

Mantelzorgers verzuimen meer

Uit het SCP-rapport ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ blijkt dat het percentage werkenden met mantelzorgtaken de afgelopen jaren is toegenomen. Volgens het onderzoek zijn mantelzorgers niet minder gaan werken dan andere werknemers , maar na verloop van tijd verzuimen ze wel meer.

Lees meer >
 
27-03-2015

Betere communicatie bij bijzonder beheer gewenst

Banken schieten vaak tekort in de communicatie naar hun MKB-klanten bij een bijzonder beheertraject. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de bijzonder beheerafdelingen van banken.

Lees meer >
27-03-2015

Dwangsom voor de inspecteur

Doordat de inspecteur zich niet aan de wettelijke termijn van zes weken heeft gehouden voor het doen van uitspraken op bezwaar, wordt een dwangsom opgelegd. Dat de belastingplichtige geen informatie heeft verstrekt is volgens Hof Den Bosch geen reden om de bezwaren aan te houden.

Lees meer >
26-03-2015

Zzp-schilders tegen verplichte deelname pensioen

Zelfstandigen Bouw en ZZP Nederland hebben bezwaar aangetekend tegen de verplichte aansluiting van zzp-schilders bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak. Volgens Zelfstandigen Bouw is meer dan de helft van de schilders zzp’er en een grote meerderheid van hen zou tegen verplichte aansluiting zijn.

Lees meer >
25-03-2015

Meerijdkilometers geen vervoer vanwege de werkgever

Volgens Hof Den Bosch konden de meerijdkilometers van een directeur met een medewerker onbelast worden vergoed. Van belang was dat de directeur voor de meerijdkilometers kosten had gemaakt.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97