Veel cao’s nog niet WAGA-proof

< Ga terug
01-06-2015
Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat veel bedrijven en bedrijfstakken nog geen cao kennen die WAGA-proof is. Hierdoor kunnen buitenlandse bedrijven die hier hun diensten aanbieden hun medewerker tegen het minimumloon laten werken ipv het voor de Nederlandse werknemers van toepassing zijnde cao-loon.
De AWVN heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin het bedrijfsleven de arbeidsvoorwaarden heeft aangepast aan de (mogelijke) komst van werkenden in buitenlandse dienst. Zonder zo’n aanpassing kunnen buitenlandse bedrijven hun medewerkers tegen het minimumloon laten werken.
Dit volgt uit de invoering van Europese wetgeving voor werken in andere EU-landen. De Nederlandse wet, de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA), schrijft voor dat buitenlandse werknemers beschermd moeten worden en een eerlijk pakket arbeidsvoorwaarden ontvangen. In de cao kunnen daarover afspraken worden gemaakt. Als de cao evenwel niet is aangepast, is hij niet van toepassing op werknemers in buitenlandse dienst. Uit de inventarisatie van AWVN blijkt dat veel bedrijven en bedrijfstakken dit vraagstuk nog niet op de agenda voor hun arbeidsvoorwaardenoverleg hebben gezet. Het ‘WAGA-proof’ maken van een cao stelt volgens de werkgeversvereniging juridisch wel enige eisen, maar behoeft onderhandelingstechnisch niet ingewikkeld te zijn. Hiermee is namelijk zowel het werknemers- als het werkgeversbelang gediend. Volgens AWVN speelt de dreiging van buitenlandse concurrentie doordat de cao nog niet op orde is met name in de dienstensector, waaronder de schoonmaak en catering.
Bron: AWVN 28-05-2015