Tariefvoordeel is geen incidenteel fiscaal voordeel

< Ga terug
01-06-2015
Om een onderneming met terugwerkende kracht geruisloos te mogen inbrengen in een bv moet een verzoek worden ingediend bij de inspecteur. Op basis van de geldende standaardvoorwaarden kan de inspecteur dit verzoek afwijzen als hiermee incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Volgens de Hoge Raad kan een tariefvoordeel niet worden aangemerkt als een incidenteel fiscaal voordeel.
Het ging in dit geval om een bedrijfsjournalist die tot eind 2007 in dienstbetrekking was. In 2001 is de man gestart met een eenmanszaak waarin hij voor diverse opdrachtgevers journalistieke werkzaamheden en PR-opdrachten uitvoert. Voor één van de opdrachtgevers (erfgenaam van een kunsthandelaar) voert hij een journalistiek onderzoeksproject uit. Daarvoor publiceerde hij onder meer over de vordering tot teruggave van kunstwerken die door de Nederlandse Staat onrechtmatig waren verkregen. De opdrachtgever betaalde de journalist in april 2007 $ 1.000.000 (€ 736.377) voor zijn werkzaamheden. In september 2007 stelt de journalist een intentieverklaring tot oprichting van een bv op en registreert hij die bij de Belastingdienst. In maart 2008 wordt de bv opgericht en wordt de onderneming van de journalist ingebracht. Per 1 april 2008 verzoekt de journalist de inspecteur om de inbreng per 1 januari 2007 geruisloos te laten plaatsvinden. De inspecteur wijst dit verzoek af. Op basis van het besluit met de standaardvoorwaarden voor geruisloze omzetting, mag geen terugwerkende kracht aan een geruisloze omzetting worden verleend als incidenteel fiscaal voordeel wordt behaald. Volgens het hof bestaat het incidentele fiscaal voordeel uit het tariefvoordeel dat wordt behaald bij de belastingheffing over de eenmalige bate van € 736.377. In plaats van het inkomstenbelastingtarief van 52% is het vennootschapsbelastingtarief van 25,5% in combinatie met een uitgesteld aanmerkelijk belangtarief van 25% van toepassing.
De Hoge Raad vindt echter dat het tariefvoordeel een permanent voordeel is. Aan de geruisloze inbreng van een onderneming in een besloten vennootschap is onlosmakelijk het gevolg verbonden dat ook de in de periode van terugwerkende kracht uit die onderneming genoten winst wordt belast tegen het voor de vennootschapsbelasting geldende tarief en op termijn met het ab-tarief in de inkomstenbelasting. Het bedoelde tariefvoordeel is dus ook verbonden aan de in die periode behaalde winst. Dat in dit geval in 2007, vóór de intentieverklaring, een hoge - incidentele - bate is genoten in de onderneming van de journalist en het tariefvoordeel daardoor in dat jaar groot is, maakt dat voordeel niet een incidenteel fiscaal voordeel in de zin van het besluit inzake de standaardvoorwaarden.
Bron: HR 22-05-2015