Nieuws

30-06-2016

Advocaatkosten scheiding deels zakelijk

Vanwege het belang van de bv bij de boedelscheiding – zouden de aandelen in handen komen van de ex-echtgenoot dan zou de onderneming vanwege diens strafblad de vergunning kwijtraken – mocht de dga een deel van de advocaatkosten in verband met een echtscheiding te laste van het resultaat van zijn bv brengen.

Lees meer >
30-06-2016

Afspraak over seizoensarbeid in nieuwe cao Recreatie

Vlak voor het verlopen van de huidige cao zijn partijen bij de cao Recreatie tot overeenstemming gekomen voor een nieuwe cao. Het onderhandelingsakkoord, de afspraken moeten nog worden voorgelegd aan de achterbannen, voorziet in een eenjarige cao met een looptijd tot en met 30 juni 2017.

Lees meer >
30-06-2016

Strengere energienormen woningbouw stimuleren innovatie

Striktere energieprestatienormen voor nieuwbouwhuizen stimuleren het gebruik van innovatieve producten en zorgen voor innovatievere samenwerking in de Nederlandse bouwsector. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Henk de Vries van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en RSM-alumnus Pieter Verhagen. Hun resultaten laten zien dat milieubeleid hand in hand kan gaan met innovatie.

Lees meer >
29-06-2016

Cao-elementen in SNA-keurmerk NEN 4400-2

Op dit moment is de naleving van cao-bepalingen nog geen onderdeel van het SNA-keurmerk voor niet-Nederlandse ondernemingen en Nederlandse ondernemingen die buiten Nederland zijn gevestigd. In navolging van het toevoegen van cao-bepalingen aan de NEN 4400-1 gaat SNA per 1 juli 2016 eveneens een aantal essentiële cao-bepalingen aan de NEN 4400-2 toevoegen.

Lees meer >
 
28-06-2016

Vergelijken mogelijk? Dan geen afroommethode

De Hoge Raad heeft in een recent arrest aangegeven dat als het mogelijk is om het gebruikelijk loon van de dga vast te stellen aan de hand van de (wettelijke) vergelijkingsmethode, de zogenoemde afroommethode niet aan de orde is.

Lees meer >
27-06-2016

Opmerkelijke koopkrachtstijging via cao's

Volgens werkgeversorganisatie AWVN is er sprake van een opmerkelijke koopkrachtstijging: ondanks een gematigde loonstijging gaan werknemers er dit jaar fors in koopkracht op vooruit. Een gemiddelde cao-loonstijging in combinatie met een inflatie, die veel lager uitpakt dan eerder werd verwacht, zorgt ervoor dat werknemers er meer dan 3% op vooruit gaan.

Lees meer >
27-06-2016

Uitkomst economische handeling niet van belang

In de zaak van de gemeente Woerden heeft het Europees Hof van Justitie nogmaals bevestigd dat voor het recht op aftrek niet van belang is het resultaat van de economische handeling maar of de handeling op zich belast is. De gemeente had panden ver onder de waarde verkocht aan een stichting die vervolgens gedeelten deels om niet aan derden ter beschikking had gesteld.

Lees meer >
24-06-2016

Kwijtschelding griffierecht voor rechtspersoon

Hof Den Bosch oordeelt dat onder omstandigheden ook rechtspersonen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht. De bv slaagt in haar beroep op betalingsonmacht.

Lees meer >
 
24-06-2016

Weer vergunning voor Japanse werknemers nodig

Werkgevers die na 1 oktober 2016 een werknemer uit Japan willen te werk stellen, zullen hiervoor weer een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Op grond van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor hen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Door een gezamenlijke interpretatieve verklaring van de Nederlandse en Zwitserse regering bij een verdrag uit 1875 tussen beide landen komt hieraan een einde.

Lees meer >
23-06-2016

FNV Handel stapt uit overleg Fashion, Sport & Lifestyle

FNV Handel is uit het overleg over een nieuwe cao Fashion, Sport & Lifestyle gestapt. Voor de vakbond zijn de door de werkgevers gewenste verruiming van de dagspiegel en verder afschaffen van toeslagen zonder compensatie een brug te ver. INretail (werkgevers) wil de avondtoeslag voor doordeweekse dagen en de toeslag voor zaterdag tot 22:00 uur afschaffen.

Lees meer >
22-06-2016

Eerste Kamer akkoord met wijziging Aanbestedingswet

De wijziging van de Aanbestedingswet kan per 1 juli in werking treden, zoals beoogd door minister Kamp van Economische Zaken. De Eerste Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid voor het wetsvoorstel.

Lees meer >
22-06-2016

Wet terugvorderen staatssteun in de steigers

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om onterecht verleende staatssteun in alle gevallen snel te kunnen terugvorderen. Nu ontbreekt het soms nog aan die mogelijkheid. De Wet terugvordering staatssteun is onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl en staat tot 27 juli open voor inspraak.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97