Nieuws

21-12-2016

Bijtelling auto bij ziekte

Loopt de autobijtelling door bij langdurige ziekte?Een berijder van een auto van de zaak wordt in februari 2016 ernstig ziek. In december 2016 gaat hij weer aan het werk. In de tussentijd is de auto niet gebruikt. Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling privégebruik?

Lees meer >
21-12-2016

Zelfstandige werkruimte toch niet aftrekbaar

Zelfstandige werkruimte in de eigen woning, toch niet aftrekbaar.Een genieter van een welverdiend pensioen doet daarnaast nog betaalde werkzaamheden. Die verricht hij vanuit een werkruimte in zijn woning. Het gaat om ruim € 90.000 pensioen en ruim € 40.000 overig inkomen. In zijn aangifte claimt hij € 7.266 aftrek voor kosten van de werkruimte. Het is, ook volgens de Belastingdienst, een zelfstandig gedeelte van de woning met eigen sanitair en ingang. Toch schrapt de Belastingdienst de aftrekpost. Waarom?

Lees meer >
21-12-2016

Stage verkapte arbeidsovereenkomst?

Wat zijn de gevolgen als uw stageplaats een verkapte arbeidsovereenkomst is?Stagiairs voelen zich wel eens goedkope arbeidskrachten. De termen stage en werkervaringsplek hebben ook geen juridische betekenis. Waar ligt eigenlijk de grens? Van een stage is sprake als de activiteiten bij uitstek zijn gericht op leren en de werkzaamheden van additionele aard zijn. Een stage kan zowel tijdens als na afronding van een opleiding plaatsvinden. Loopt u als ondernemer risico?

Lees meer >
21-12-2016

Geen transitievergoeding zieke werknemer?

Zieke medewerker werkt niet mee aan terugkeer: transitievergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst?Wegens ziekte blijft een schoonmaakster thuis. De bedrijfsarts stelt met werkgever en werkneemster een hervattingsplan op met aangepast (zittend) werk. Het plan is nog enige malen in overleg bijgesteld. Werkneemster haakt echter telkens kort na de hervattingen af zonder goede medische reden. Na 10 maanden verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zonder toekenning van transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat is de uitspraak?

Lees meer >
 
20-12-2016

Hogere boetes voor overtreding Arbowet in de bouw

Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van de Arbowet gaan volgend jaar omhoog, naar maximaal € 13.500.

Lees meer >
20-12-2016

Maak bezwaar tegen alle belastingen

Als er meerdere belastingen op een aanslagbiljet worden vermeld, moet bij het maken van bezwaar tegen alle belastingen duidelijk worden aangegeven dat tegen alle belastingen bezwaar wordt gemaakt. Een verhuurder van een vakantiewoning die slechts één van de drie belastingen expliciet in zijn bezwaarschrift noemde, werd voor de andere twee belastingen niet-ontvankelijk verklaard.

Lees meer >
20-12-2016

Stemming Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

Staatsecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer gevraagd om de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd.

Lees meer >
16-12-2016

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

Volgens de huidige prognose van CBS zal de AOW-leeftijd de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen.

Lees meer >
 
15-12-2016

Werkloosheid zakt onder half miljoen

Voor het eerst sinds begin 2012 is de werkloosheid weer onder de half miljoen uitgekomen. Het aantal werklozen bedroeg in november 499.000. Daarmee was 5,6% van de beroepsbevolking werkloos.

Lees meer >
15-12-2016

Vrijwillige vertrekregeling was geen RVU

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over een vrijwillig vertrekregeling dat deze niet is aan te merken als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU).

Lees meer >
13-12-2016

Grootste pensioenfondsen hoeven waarschijnlijk niet te korten

Twee grote pensioenfondsen, PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), verwachten in 2017 de pensioenen niet te hoeven korten. Door rentestijgingen staan de fondsen er inmiddels iets beter voor. Dat zeggen de bestuurders van deze twee fondsen in een donderdag gepubliceerd interview met De Telegraaf. PFZW en PMT verzorgen de pensioenen van bijna vier miljoen deelnemers.

Lees meer >
13-12-2016

Geen gezagsverhouding, dus geen dienstbetrekking

Volgens de rechtbank heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een gezagsverhouding en daarmee een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97