Nieuws

25-02-2016

Kosten nieuwe parketvloer aftrekbaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de kosten voor het vervangen van een parketvloer van een monumentenpand aftrekbaar zijn als uitgaven voor monumentenpanden.

Lees meer >
24-02-2016

Rechtvaardiging reclamebelasting niet gelegen in individueel profijt

Voor de invoering van een reclamebelasting voor een bepaald gemeentelijk gebied kan de rechtvaardiging gelegen zijn in het profijt dat de betreffende ondernemers van de opbrengst kunnen hebben. Of een ondernemer individueel hiervan profijt heeft is niet van belang.

Lees meer >
23-02-2016

7 miljoen beschikbaar voor afhandeling claims vakantiedagen

Voor de afhandeling van de circa 1.200 claims inzake de vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemers reserveert minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer >
23-02-2016

Deel praktijkervaringen Wet werk en zekerheid

Ter voorbereiding op een rondetafelgesprek met deskundigen op 2 maart roept de Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen en organisaties op om hun eerste praktijkervaringen met de Wet werk en zekerheid (Wwz) te delen. Hiervoor is een speciaal e-mailadres geopend: wwz@tweedekamer.nl.

Lees meer >
 
23-02-2016

Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Tot 1 mei 2016 kan via www.internetconsultatie.nl commentaar worden geleverd op het concept van het wetsvoorstel Wet elektronische bestuurlijk verkeer. In dit wetsvoorstel van de bewindslieden Plasterk (BZK) en Van der Steur (V&J) is opgenomen dat overheden en andere bestuursorganen mogen vastleggen op welke wijze ze digitaal te bereiken zijn voor burgers en bedrijven. Berichten die via andere elektronische kanalen, bijvoorbeeld de verkeerde inbox, binnenkomen, hoeven ze niet in behandeling te nemen.

Lees meer >
22-02-2016

Rijksoverheid: alleen inleenovereenkomsten met antidiscriminatiebepaling

De Rijksoverheid neemt voortaan in contracten voor de inhuur van uitzendkrachten een antidiscriminatiebepaling op. De bepaling houdt in dat het contract wordt beëindigd indien de uitlener zou worden veroordeeld voor discriminatie. Op 18 februari 2016 is een eerste contract met zo’n bepaling ondertekend met uitzendbureau Start People.

Lees meer >
18-02-2016

Nog veel mis bij schoonmaakbedrijven fastfoodsector

Gerichte controles van Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV en IND hebben bij schoonmaakbedrijven in de fastfoodsector vorig veel misstanden blootgelegd, met name bij bedrijven die werken voor franchise-ondernemingen. Het goede nieuws is wel dat het aantal overtredingen is afgenomen.

Lees meer >
17-02-2016

Box 3-heffing van de baan?

Volgens Advocaat-Generaal Niessen maakt de heffing over vermogen in box 3 een disproportionele inbreuk op het gewaarborgde recht op ongestoord genot van eigendom. Hoewel een direct ingrijpen van de rechter niet mogelijk is vanwege politieke keuzes, adviseert de AG de Hoge Raad in deze zaak aan te kondigen dat in de toekomst wordt ingegrepen. In individuele gevallen moet rechtsherstel worden geboden.

Lees meer >
 
17-02-2016

Geen afdrachtvermindering onderwijs voor NT2

In lijn met de bijna gelijktijdige uitspraak van de Hoge Raad oordeelde onlangs ook Hof Den Haag dat de afdrachtvermindering onderwijs kan worden geclaimd voor een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. Een opleiding die zich in de praktijk beperkt tot NT2 valt daar niet onder.

Lees meer >
17-02-2016

Wettelijke verankering franchisecode?

Minister Kamp van Economische Zaken wil de mogelijkheid van een wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC) onderzoeken. De NFC is een code die door een commissie van franchisegevers en -nemers is ontwikkeld.

Lees meer >
15-02-2016

Nieuwe cao voor ICT-branche

Voor de ICT-branche is vorige week een nieuwe cao tot stand gekomen. De werknemers die vallen onder de cao Informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche (ICK-branche) gaan er dit jaar 1,25% op vooruit. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd van 1,785% naar 2,03%.

Lees meer >
11-02-2016

Fiscus zal ook blik werpen op niet-fiscale bepalingen modelovereenkomsten

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag wel of geen loonheffing.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97