Concurrentieverstoring gemeenten: optreden ACM niet altijd effectief

< Ga terug
25-06-2015
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan optreden tegen concurrentieverstoring door gemeenten. Maar door een bepaalde activiteit als een activiteit in het algemeen belang kunnen ze de ACM machteloos maken.
De Wet Markt en Overheid verplicht gemeenten al hun kosten door te berekenen in hun tarieven, tenzij zij formeel hebben vastgesteld dat hun activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang.
De ACM heeft op basis van eigen onderzoek vastgesteld dat de gemeente Zeewolde niet alle kosten doorberekent in de tarieven voor ligplaatsen in haar passantenhaven. Omdat Zeewolde hiermee de concurrentie met andere jachthavens verstoort, heeft de ACM voor deze overtreding een zogenoemde ‘Verklaring Voor Recht’ afgegeven. ACM kan overtredingen van de Wet Markt en Overheid niet beboeten. Benadeelde partijen kunnen de Verklaring voor Recht wel gebruiken voor een procedure bij de rechter om een schadevergoeding te eisen.
De Wet Markt en Overheid is echter niet van toepassing op activiteiten van gemeenten die plaatsvinden in het algemeen belang. Veel gemeenten vinden dat hun activiteiten in de recreatieve sfeer vallen onder het algemeen belang. Een gemeenteraad kan dit formeel vaststellen door een zogenoemd algemeenbelangbesluit te nemen. Dit heeft ook de gemeenteraad van Zeewolde gedaan nadat ACM de overtreding had vastgesteld. Hiermee is de overtreding beëindigd. Volgens ACM is dit toegestaan, maar het beperkt wel de effectiviteit van de wet.
Het kan echter ook anders gaan. Zo bood de gemeente Oldambt 30 camperplaatsen aan. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen heeft de gemeente Oldambt op aanwijzing van ACM besloten om de integrale kosten door te berekenen in de tarieven voor camperplaatsen.
Bron: ACM 22-06-2015