Grootste stijging uitzenduren in vijf jaar

< Ga terug
02-03-2016
In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg het aantal uitzenduren met 3,6% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten stegen sterker dan in het voorgaande kwartaal.
Het aantal uren in langlopende contracten (detachering, payrolling) steeg in het vierde kwartaal met 4,1%, tegen 3,4% in het derde kwartaal. Bij de kortlopende contracten was de stijging in het vierde kwartaal 2,7%. Dit is de grootste stijging in bijna vijf jaar. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.
Vorig jaar steeg het aantal uitzenduren en de omzet van de uitzendbranche aanzienlijk. Het totaal aantal uren steeg met 9,4% ten opzichte van 2014 en de omzet steeg met 10,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2014 bedroeg de stijging 6,6% (uren) en 5,5% (omzet).
Begin februari meldde CBS al een sterke stijging van het aantal banen in het vierde kwartaal van 2015. Met een toename van 48.000 betrof dit de sterkste banengroei in ruim vier jaar. Vooral in de uitzendbranche nam de werkgelegenheid sterk toe.
Bron: CBS 29-02-2016