Meer zzp’ers met VAR-wuo

< Ga terug
08-03-2016
Eén op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) had in 2014 een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). In de bouw was het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp’ers een VAR-wuo van de Belastingdienst.
Het aandeel zzp’ers met een VAR-wuo was in 2011 17% en nam toe tot 20% in 2014, oftewel 278.000 mensen. Het gaat zowel om zzp’ers voor wie hun onderneming de belangrijkste inkomstenbron is als om degenen die hun hoofdinkomen op een andere manier verdienen, bijvoorbeeld in loondienst. Naast de VAR-wuo verleende de Belastingdienst aan 44.000 zzp’ers een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). Het aandeel zzp’ers met een VAR-row nam tussen 2011 en 2014 iets af.
De bedrijfstak met het hoogste aandeel zzp’ers met een VAR-wuo is de bouw. Daar had 54% in 2014 een dergelijke verklaring van de Belastingdienst. In de informatie- en communicatiebranche had 38% van de zzp’ers een VAR-wuo en in de zakelijke dienstverlening 36%.
Wanneer we iets meer inzoomen zien we bij de bedrijfstak grond-, water en wegenbouw het grootste aandeel zzp’ers met een VAR-wuo (70%), gevolgd door post en koeriers (58%). Ook valt het hoge aandeel VAR-wuo op bij zelfstandigen bij de productie en distributie van films en televisieprogramma´s (56%).
Van de zzp’ers van Bulgaarse herkomst heeft 56% een VAR-wuo. Ook Poolse zzp’ers hebben relatief vaak een VAR-wuo (42%).Dit hangt samen met het feit dat ongeveer de helft van deze Bulgaarse en Poolse zzp’ers werkzaam is in de bouw.
Per 1 mei verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking. Opdrachtgevers kunnen dan zekerheid krijgen omtrent de loonheffing indien gewerkt wordt conform een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.
Bron: CBS 5-03-2016