Nieuws

10-12-2015

Digitale rechtszaak stap dichterbij

De Tweede Kamer heeft op 10 december 2015 ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht. Met dit voorstel wil de regering een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht realiseren.

Lees meer >
09-12-2015

Novelle Belastingplan 2016 op komst

Staatssecretaris Wiebes kondigt een novelle aan met een aantal aanvullende maatregelen op het Belastingplan 2016. De maatregelen zijn het resultaat van de gesprekken die het kabinet heeft gevoerd met andere fracties, met name D66, om ook in de Eerste Kamer een meerderheid achter het Belastingplan 2016 te krijgen. De novelle zal de volgende maatregelen bevatten: Arbeidskorting: vanaf 2017 tragere afbouw. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten.

Lees meer >
08-12-2015

Slowaakse onderaannemers niet in (fictieve) dienstbetrekking

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden waren Slowaakse ijzervlechters met wie een overeenkomst van onderaanneming was gesloten niet in dienstbetrekking. Ook van fictieve dienstbetrekking was volgens het hof geen sprake. Niet aannemelijk was gemaakt dat tussen de onderaannemer en hen een gezagsverhouding bestond en dat zij verplicht waren de arbeid persoonlijk te verrichten.

Lees meer >
08-12-2015

Cao-afspraken zzp-tarieven: alleen bij schijnzelfstandigheid

In antwoord op vragen van de Kamerleden Van Weyenberg en Verhoeven (D66) en de Kamerleden Mulder en Ziengs (VVD) geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat cao-afspraken over de tarieven van zzp’ers kunnen, mits ze betrekking hebben op schijnzelfstandigen. Is er sprake van ondernemerschap, dan is er mogelijk sprake van een schending van het kartelverbod waarvoor de ACM een boete kan opleggen.

Lees meer >
 
02-12-2015

Uitstel voor verbod op inhoudingen op WML

Het verbod op inhoudingen op het minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief van 30 november 2015 aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
02-12-2015

Afdrachtvermindering onderwijs: niet voor in company training

Voor de afdrachtvermindering onderwijs gelden ook eisen aan de gevolgde opleiding. Een opleiding op maat gegeven binnen het bedrijf, ook al zijn er voor de opleidingstrajecten zelf crebo-nummers afgegeven, voldoet niet aan de eisen. Dit ondervond een grafische werkgever die met een onderwijsinstelling onderwijstrajecten was overeengekomen.

Lees meer >
01-12-2015

Geen naheffingsaanslag parkeerbelasting

Een vrouw heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht naar de verschuldigdheid van parkeerbelasting. Rechtbank Gelderland vernietigt de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Lees meer >
01-12-2015

40 procent ontslagaanvragen afgewezen

Uit een analyse van vijftig ontslagzaken sinds de wijzigingen in het ontslagrecht zou blijken dat kantonrechters in een groot aantal gevallen de ontslagaanvragen afwijzen. Slecht in 60% van de zaken ging de rechter akkoord met het ontslag. In het verleden, voor de Wet werk en zekerheid, ontslagaanvragen , zou een ontslagaanvraag door de rechter tot wel in 90% van de gevallen worden gehonoreerd.

Lees meer >
 
30-11-2015

Stijging gewerkte uitzenduren zet door

In het derde kwartaal van 2015 steeg het totaal aantal uitzenduren met 2,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De stijging is iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren neemt al tweeënhalf jaar toe.

Lees meer >
26-11-2015

Fiscale verzamelwet aangenomen

Of Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer straks wordt aangenomen is nog onzeker, maar een aantal andere fiscale wijzigingen – die waren opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2015 – gaan in ieder geval wel door. Op 24 november deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af.

Lees meer >
26-11-2015

Geen herinvoering werknemerspremie WW

In een reactie op het SER-advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ geeft het kabinet aan niets te zien in een herinvoering van de WW-premie voor werknemers. De SER had aangedrongen op herinvoering van een werknemerspremie WW uit het brutoloon, maar constateerde ook dat niet strookt met de Wet uniformering loonbegrip.

Lees meer >
26-11-2015

Private aanvulling WW: aanbevelingen voor decentrale cao-partijen

In een brief aan de decentrale cao-partijen gaat de Stichting van de Arbeid nader in op de private aanvulling WW/WGA in cao’s. De Stichting van Arbeid streeft ernaar dat medio volgend jaar een landelijke uitvoeringsorganisatie operationeel zal zijn. De premie voor de aanvulling zal voor rekening zijn voor de werknemers.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92