Nieuws

05-01-2017

Verzoek parttime werken afgewezen

Let op als u als werkgever een verzoek om parttime te mogen werken wilt afwijzen.Sinds begin 2016 kan een werknemer verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats. De werkgever kan een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijden slechts afwijzen vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum van de wijziging op het verzoek reageren. Wat als de werkgever te laat is?

Lees meer >
29-12-2016

Bijtellling terecht, vergrijpboete niet

Een bv die aan zijn dga drie auto’s ter beschikking stelde en slechts voor een bijtelling in aanmerking nam, kreeg volgens Hof Arnhem-Leeuwarden terecht een naheffingsaanslag opgelegd. De opgelegde vergrijpboete was echter niet terecht.

Lees meer >
29-12-2016

RC-schuld niet verrekenen met pensioenaanspraak

Een dga wil zijn rekening-courantschuld aan de holding wegstrepen tegen zijn pensioenaanspraak. Volgens de inspecteur en de rechtbank was hier sprake van het afkopen of vervreemden van de pensioenaanspraak, met alle gevolgen van dien.

Lees meer >
22-12-2016

Economisch herstel zichtbaar in cao’s

Werkgeversvereniging AWVN meldt dat het economisch herstel zichtbaar wordt in nieuwe cao’s. De in november afgesloten cao’s kennen een gemiddelde loonafspraak beduidend boven het jaargemiddelde van 1,50%. Ook worden de verschillen tussen de loonafspraken in de verschillende sectoren kleiner. Dit is volgens AWVN een teken dat het economisch herstel breder gedragen wordt.

Lees meer >
 
21-12-2016

Dividend, uitdeling of loon?

Een dga heeft in relatie tot de vennootschappen waarin hij een aanmerkelijk belang heeft verschillende petten op. Hij is natuurlijk aandeelhouder, waardoor hij dividend kan ontvangen en de bv aan hem uitdelingen kan doen. Daarnaast is hij ook werknemer. Verder is het heel gebruikelijk dat dga’s via een rekening-courant geld lenen van hun vennootschap. Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met de kwalificatie lening dan zal op basis van de gang van zaken moeten worden bepaald of sprake is van dividend, een uitdeling of loon.

Lees meer >
21-12-2016

Personenvennootschappen toch weer op de schop?

Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het recente advies over de regels voor personenvennootschappen zal worden overgenomen. Dat meldt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in zijn brief Voortgang modernisering ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
21-12-2016

Overbruggingsregeling transitievergoeding – herkansing bij kantonrechter

Wijst het UWV een verzoek om toepassing van de Overbruggingsregeling kleine werkgevers af, omdat niet alle vereiste documentatie was overgelegd. Wellicht heeft een herkansing bij de kantonrechter succes. Deze toetst immers aan de zelfde voorwaarden.

Lees meer >
21-12-2016

Bijtelling auto bij ziekte

Loopt de autobijtelling door bij langdurige ziekte?Een berijder van een auto van de zaak wordt in februari 2016 ernstig ziek. In december 2016 gaat hij weer aan het werk. In de tussentijd is de auto niet gebruikt. Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling privégebruik?

Lees meer >
 
21-12-2016

Zelfstandige werkruimte toch niet aftrekbaar

Zelfstandige werkruimte in de eigen woning, toch niet aftrekbaar.Een genieter van een welverdiend pensioen doet daarnaast nog betaalde werkzaamheden. Die verricht hij vanuit een werkruimte in zijn woning. Het gaat om ruim € 90.000 pensioen en ruim € 40.000 overig inkomen. In zijn aangifte claimt hij € 7.266 aftrek voor kosten van de werkruimte. Het is, ook volgens de Belastingdienst, een zelfstandig gedeelte van de woning met eigen sanitair en ingang. Toch schrapt de Belastingdienst de aftrekpost. Waarom?

Lees meer >
21-12-2016

Stage verkapte arbeidsovereenkomst?

Wat zijn de gevolgen als uw stageplaats een verkapte arbeidsovereenkomst is?Stagiairs voelen zich wel eens goedkope arbeidskrachten. De termen stage en werkervaringsplek hebben ook geen juridische betekenis. Waar ligt eigenlijk de grens? Van een stage is sprake als de activiteiten bij uitstek zijn gericht op leren en de werkzaamheden van additionele aard zijn. Een stage kan zowel tijdens als na afronding van een opleiding plaatsvinden. Loopt u als ondernemer risico?

Lees meer >
21-12-2016

Geen transitievergoeding zieke werknemer?

Zieke medewerker werkt niet mee aan terugkeer: transitievergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst?Wegens ziekte blijft een schoonmaakster thuis. De bedrijfsarts stelt met werkgever en werkneemster een hervattingsplan op met aangepast (zittend) werk. Het plan is nog enige malen in overleg bijgesteld. Werkneemster haakt echter telkens kort na de hervattingen af zonder goede medische reden. Na 10 maanden verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zonder toekenning van transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat is de uitspraak?

Lees meer >
20-12-2016

Hogere boetes voor overtreding Arbowet in de bouw

Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort steviger worden aangepakt als zij hun opdrachtnemers laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes voor opdrachtgevers bij overtredingen van de Arbowet gaan volgend jaar omhoog, naar maximaal € 13.500.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92