Nieuws

06-10-2015

Hervatting cao-onderhandelingen Supermarkten

Onlangs (11 september) is op vervolg van een voorstel van CNV Dienstenbond na 2,5 jaar stilstand weer gesproken over de cao Supermarkten. Volgens CNV Dienstenbond verliepen de onderhandelingen nog erg aftastend, maar is er wel perspectief om eruit te komen. De CNV-voorstellen waren voor de werkgevers bespreekbaar.

Lees meer >
06-10-2015

Matige voldoende voor Belastingdienst

Sinds 1994 geeft de Fiscale Monitor een beeld van verschillende facetten van de Belastingdienst. Het gaat dan om zaken als het functioneren en het imago, dienstverlening en informatie, aangifteproces, belastingmoraal en compliance. Het resultaat wordt uitgedrukt in een rapportcijfer.

Lees meer >
06-10-2015

Aanpassing loondoorbetaling voor kleine werkgevers

Het kabinet wil de regels voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers aanpassen. Het kabinet werkt aan de mogelijkheid om de kosten van het tweede ziektejaar collectief te verzekeren. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
01-10-2015

Leaserijders niet de dupe van fraude VW

Leaserijders hoeven niet bang te zijn voor een extra naheffing voor de auto’s met diesel van het VW-concern. Minister Dijsselbloem heeft dit gisteren gezegd in een interview met RTL Z.

Lees meer >
 
01-10-2015

Eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd

Staatssecretaris Wiebes heeft er in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals op aangedrongen om het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties zo snel mogelijk te behandelen. De huidige VAR’s verlopen per 1 januari 2016 en in verlenging is niet voorzien. Op de site van de Belastingdienst zijn inmiddels de eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd.

Lees meer >
30-09-2015

Collectieve zorgverzekering van werkgever niet meer voordeliger

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

Lees meer >
30-09-2015

Grafische werkgevers peilen mening werknemers

De werkgevers bij de cao KVGO hebben besloten zelf de mening van de werknemers te peilen over een aangepast eindbod voor een nieuwe cao.

Lees meer >
30-09-2015

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht De Eerste Kamer heeft op 29 september ingestemd met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.

Lees meer >
 
29-09-2015

‘Werknemers-APK’ tegen stress en pesten

CNV wil dat pesten op de werkvloer structureel wordt aangepakt. De vakcentrale stelt daarom voor dat werkgevers een zogenoemde ‘werknemers-APK’ gaan aanbieden, een preventief onderzoek dat werkdruk, werkstress en agressie op het werk in kaart brengt.

Lees meer >
29-09-2015

Voorrang voor sectorale (voorbeeld)overeenkomsten en grote opdrachtgevers

Ondanks geruchten van het niet doorgaan van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat de staatssecretaris vooralsnog volle kracht vooruit. Onlangs stuurde hij een Memorie van antwoord naar de Eerste Kamer en een conceptbesluit voor aanpassing van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Lees meer >
25-09-2015

Parkeerruimte of multifunctionele ruimte?

De verhuur van parkeerruimte vormt een belaste prestatie. Betreft het echter een multifunctioneel ruimte die primair wordt gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren van een voertuig, dan is de verhuur op grond van een beleidsbesluit mogelijk vrijgesteld. Maar wanneer is hiervan sprake?

Lees meer >
25-09-2015

Cao van de 21e eeuw: continu samenwerkingsproces

Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn cao-onderhandelingen de afgelopen jaren ingrijpend van karakter veranderd. AWVN verwacht dat cao-onderhandelingen de komende jaren verder zullen toegroeien naar een continu samenwerkingsproces tussen werkgever, vakbonden en andere betrokkenen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92