Nieuws

02-07-2015

Twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer

Wat wordt het dga-pensioen in de toekomst? Al enige jaren praat men over een aanpassing van het pensioen in eigen beheer. Op 1 juli heeft de staatssecretaris nu de uitwerking van twee alternatieven naar de Kamer gestuurd.

Lees meer >
01-07-2015

Uitzendbureaus niet toelaten als tussenschakel met zzp’ers

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) willen uitzendbureaus niet langer toelaten als tussenschakel tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Beide werkgeversorganisaties bepleiten dit in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (BDA).

Lees meer >
01-07-2015

Bezwaar tegen box 3-heffing aangemerkt als collectief bezwaar

De staatssecretaris heeft bezwaarschriften tegen de aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aangewezen als massaal bezwaar.

Lees meer >
30-06-2015

Omkering bewijslast: gebreken in administratie moeten wel relevant zijn

Worden administratieverplichtingen niet juist nagekomen, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen en daarbij het standpunt innemen dat de inhoudingsplichtige moet doen blijken dat de hoogte van de naheffingsaanslagen onjuist is. Dit is de zogenoemde omkering van de bewijslast. Juist omdat de administratie gebreken vertoont, is het voor de inhoudingsplichtige heel moeilijk om in die bewijslast te slagen.

Lees meer >
 
30-06-2015

Te weinig concurrentie bij MKB-financiering

De concurrentie op de markt voor de financiering van MKB-bedrijven is te gering. Het aantal banken is laatste jaren afgenomen, waardoor op deze markt slechts een beperkt aantal banken actief is. Daarnaast kent de markt hoge toetredingsdrempels en is er te weinig concurrentiedruk vanuit shoppende MKB‘ers of alternatieve financieringsvormen. Tot deze conclusie komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Lees meer >
29-06-2015

Vereenvoudiging beslagvrije voet

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele voorstellen om het systeem voor het bepalen van de beslagvrije voet eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken.

Lees meer >
29-06-2015

Niet altijd aftrek hypotheekrente voor buitenlands belastingplichtige

Volgens het Europees Hof van Justitie mag Nederland de aftrek van hypotheekrente weigeren als een buitenlands belastingplichtige het merendeel van zijn inkomen in een jaar buiten Nederland heeft verdiend.

Lees meer >
25-06-2015

Te veel premie betaald of inleg te hoog?

Hebt u te veel premie betaald voor uw lijfrente of was de inleg te hoog, waardoor u uitkwam boven het maximum dat voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is? Terugstorten leidt vaak tot vervelende fiscale gevolgen. De staatssecretaris komt daarom met een tijdelijke goedkeuring.

Lees meer >
 
25-06-2015

Bestelauto is niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

Bijtelling kan achterweg blijven als een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De belastingplichtige zal dit moeten aantonen. De aanwezigheid van een bijrijdersstoel kan dat lastig maken. Want, rijdt de bijrijder mee vanwege het vervoer van goederen of verricht hij ook andere werkzaamheden?

Lees meer >
25-06-2015

Concurrentieverstoring gemeenten: optreden ACM niet altijd effectief

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan optreden tegen concurrentieverstoring door gemeenten. Maar door een bepaalde activiteit als een activiteit in het algemeen belang kunnen ze de ACM machteloos maken.

Lees meer >
24-06-2015

Wanneer moet u specifieke deskundigheid beoordelen?

Trekt u een werknemer uit het buitenland aan die beschikt over een schaarse, specifieke deskundigheid, dan kunt u – onder voorwaarden – samen met de werknemer verzoeken om toepassing van de 30%-regeling. 30% van het loon kunt u dan betalen als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Lees meer >
24-06-2015

Aanpassingen WGA moeten zorgen voor gelijk speelveld

Minister Asscher kondigt in een Kamerbrief aanpassingen aan in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De aanpassingen moeten het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbeteren.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92