Nieuws

07-07-2016

Sterke daling cao’s over einddatum

Volgens werkgeversvereniging AWVN is het aantal werknemers waarvan de cao over de einddatum is het afgelopen jaar sterk gedaald. Eind juni vielen minder dan 1 miljoen werknemers onder een ‘openstaande’ cao terwijl dat er een jaar geleden bijna 2 miljoen waren.

Lees meer >
07-07-2016

Beroep in belastingzaken

De staatssecretaris heeft het Besluit Beroep in Belastingzaken aangepast. In dit besluit wordt aangegeven hoe de inspecteur in bepaalde situaties moet omgegaan met bezwaar- en beroepschriften.

Lees meer >
06-07-2016

Boetes voor horeca en detailhandel

De Inspectie SZW heeft 1.914 horecaondernemingen en 1.326 detailhandels gericht onderzocht op overtredingen op het gebied van illegale tewerkstelling, onderbetaling en te lang werken. In totaal is voor bijna 5,5 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Lees meer >
06-07-2016

Voor 2010 geen beroep tegen beslissing ambtshalve vermindering

Een eigenaar van verhuurd onroerend goed die de waarde van het pand in box 3 wilde bijstellen over de jaren 2006 tot en met 2009 middels een ambtshalve vermindering viste deels achter het net omdat, voor de jaren waarom hij om vermindering verzocht, geen rechtsmiddelen openstonden tegen een beslissing om ambtshalve vermindering.

Lees meer >
 
05-07-2016

Bedrijfopvolgingsregeling wordt gerepareerd

De Hoge Raad besliste eind april 2016 dat een aandelenpakket dat een indirect belang van minder dan 5% vertegenwoordigt onder de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting kan vallen. Het kabinet wil deze onbedoelde verruiming van bedrijfsopvolgingsregeling repareren en deze reparatie met terugwerkende kracht op 1 juli 2016 laten ingaan.

Lees meer >
05-07-2016

BSN, btw en identiteitsfraude

Daar er geen sprake lijkt van een omvangrijk privacyprobleem, is de staatssecretaris van mening dat de praktische onmogelijkheid van het vervangen van het btw-nummer van zelfstandigen opweegt tegen hun belangen uit oogpunt van gegevensbescherming. Bij de Belastingdienst zijn geen gevallen bekend van identiteitsfraude die direct gerelateerd zijn aan het feit dat het btw-nummer gebaseerd is op het BSN.

Lees meer >
04-07-2016

Pensioen in eigen beheer wordt uit gefaseerd

Staatssecretaris Wiebes is zijn belofte nagekomen en is voor het zomerreces met de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer (PEB) gekomen. Gekozen wordt voor het uit faseren van het PEB omdat daar een breed draagvlak voor is. Het wetsvoorstel zal als onderdeel van het Belastingplan 2017 worden ingediend.

Lees meer >
30-06-2016

Advocaatkosten scheiding deels zakelijk

Vanwege het belang van de bv bij de boedelscheiding – zouden de aandelen in handen komen van de ex-echtgenoot dan zou de onderneming vanwege diens strafblad de vergunning kwijtraken – mocht de dga een deel van de advocaatkosten in verband met een echtscheiding te laste van het resultaat van zijn bv brengen.

Lees meer >
 
30-06-2016

Afspraak over seizoensarbeid in nieuwe cao Recreatie

Vlak voor het verlopen van de huidige cao zijn partijen bij de cao Recreatie tot overeenstemming gekomen voor een nieuwe cao. Het onderhandelingsakkoord, de afspraken moeten nog worden voorgelegd aan de achterbannen, voorziet in een eenjarige cao met een looptijd tot en met 30 juni 2017.

Lees meer >
30-06-2016

Strengere energienormen woningbouw stimuleren innovatie

Striktere energieprestatienormen voor nieuwbouwhuizen stimuleren het gebruik van innovatieve producten en zorgen voor innovatievere samenwerking in de Nederlandse bouwsector. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Henk de Vries van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en RSM-alumnus Pieter Verhagen. Hun resultaten laten zien dat milieubeleid hand in hand kan gaan met innovatie.

Lees meer >
29-06-2016

Cao-elementen in SNA-keurmerk NEN 4400-2

Op dit moment is de naleving van cao-bepalingen nog geen onderdeel van het SNA-keurmerk voor niet-Nederlandse ondernemingen en Nederlandse ondernemingen die buiten Nederland zijn gevestigd. In navolging van het toevoegen van cao-bepalingen aan de NEN 4400-1 gaat SNA per 1 juli 2016 eveneens een aantal essentiële cao-bepalingen aan de NEN 4400-2 toevoegen.

Lees meer >
28-06-2016

Vergelijken mogelijk? Dan geen afroommethode

De Hoge Raad heeft in een recent arrest aangegeven dat als het mogelijk is om het gebruikelijk loon van de dga vast te stellen aan de hand van de (wettelijke) vergelijkingsmethode, de zogenoemde afroommethode niet aan de orde is.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92