Nieuws

12-04-2016

Geen benadeling zelfstandigen in Bouw-cao

Per 8 april is de cao Bouw & Infra algemeen verbinden verklaard. Tegen die algemeenverbindendverklaring was door Zelfstandigen Bouw en Bovib (Branche-organisatie voor intermediairs en brokers) bezwaar ingebracht tegen een bepaling in de cao waarin eisen worden gesteld aan de in te huren zzp’ers . Volgens de minister van SZW is er echter geen sprake van een te grote benadeling of een onevenredige beperking.

Lees meer >
08-04-2016

Aanpassing faillissementsrecht: eerste wetsvoorstellen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 5 april de eerste wetsvoorstellen aangenomen in het kader van de herijking van het faillissementsrecht. Het betreft de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

Lees meer >
08-04-2016

Fors minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is aanzienlijk gedaald. In maart 2016 zijn er 386 faillissementen uitgesproken, 93 minder dan in februari. Deze daling volgt op een halfjaar van bijna onafgebroken stijgingen. De meeste faillissementen betroffen ondernemingen in de handel.

Lees meer >
08-04-2016

Minder ontslagvergunningen aangevraagd en verleend in 2015

In 2015 zijn bij het UWV aanmerkelijk minder ontslagvergunningen aangevraagd dan in het jaar daarvoor. Ook heeft het UWV minder ontslagvergunningen verleend. Dit heeft te maken met het economisch herstel, maar ook met de Wet werk en zekerheid, waardoor per 1 juli 2015 het ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd.

Lees meer >
 
07-04-2016

Cao-lonen stijgen verder

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8%. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4% omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal van 2016 hoog. Sinds de tweede helft van 2014 ligt de gemiddelde cao-loonstijging boven de inflatie. In het eerste kwartaal bedroeg de inflatie 0,6%.

Lees meer >
06-04-2016

Schatting gebruikelijk loon was willekeurig

Een dga wordt geconfronteerd met een omkering van de bewijslast omdat de Belastingdienst stelt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Die omkering van de bewijslast ontslaat volgens Rechtbank Gelderland de inspecteur echter niet van zijn verplichting om door hem aangebrachte correcties niet naar willekeur vast te stellen.

Lees meer >
05-04-2016

Best verdienende zzp’ers in medische sector

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. Dit blijkt uit het een onderzoek van CBS naar het doorsnee ondernemersinkomen.

Lees meer >
05-04-2016

Variabele beloning: veel werkgevers doen het maar omvang beperkt

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven kent een vorm van variabele beloning, het is echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. Bij de laagstbetaalden beslaat het variabele beloningsdeel gemiddeld 2%, bij de hoogst betaalden maakt dit beloningsdeel gemiddeld 30% uit van de totale beloning.

Lees meer >
 
31-03-2016

Aantrekkende woningmarkt verhoogt opbrengst overdrachtsbelasting

Vorig jaar haalde de overheid bijna € 1,8 miljard binnen met de overdrachtsbelasting. Dat was de hoogste opbrengst sinds 2011. De hogere opbrengst hangt samen met de aantrekkende huizenmarkt. Ongeveer de helft van de overdrachtsbelasting komt voort uit woningverkopen.

Lees meer >
31-03-2016

Wet Autobrief II: Wiebes bereid tot concessies

Om de nodige steun te vergaren voor het Wetsvoorstel uitwerking Autobrief II is staatssecretaris Wiebes bereid de nodige concessies te doen. In de Tweede Kamer weet hij zich verzekerd van de steun van de coalitiepartijen, maar dat is onvoldoende om het voorstel ook door de Eerste Kamer te loodsen.

Lees meer >
31-03-2016

Aangifte IB: iets meer tijd

Tijdens de bespreking met de Kamercommissie van Financiën heeft staatssecretaris Wiebes de toezegging gedaan dat wie zijn IB-aangifte voor 4 april middernacht heeft ingediend nog voor 1 juli bericht krijgt over een eventuele belastingteruggave.

Lees meer >
30-03-2016

NBBU-voorbeeldovereenkomst bemiddelen van zzp'ers

De NBBU heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst voorgelegd gericht op het 'bemiddelen’ van zzp'ers. De modelovereenkomst is inmiddels door de Belastingdienst goedgekeurd en beschikbaar via de website van de NBBU.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92