Nieuws

17-11-2016

Langer de tijd voor laatste stappen PEB

Staatssecretaris Wiebes geeft in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet Uitfasering PEB dga’s tot en met 31 maart 2017 de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer aan te passen. Ook wijst de staatssecretaris er op dat in een vergadering van aandeelhouders het pensioen in eigen beheer premievrij moet worden gemaakt en de pensioenbrief moet worden aangepast.

Lees meer >
15-11-2016

Monumentenaftrek blijft bestaan in 2017

De in het Belastingplan 2017 aangekondigde afschaffing van de monumentenaftrek gaat niet door. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in een brief aan de Tweede Kamer verzocht de behandeling van de Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing aan te houden.

Lees meer >
15-11-2016

Nieuwe cao op komst

Op 9 november jl. zijn de onderhandelingen over de totstandkoming van de eerste cao Kraamzorg gestart. Aan de onderhandelingen wordt deelgenomen door werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en de bonden FNV Zorg & Welzijn, CNV, NU’91 en FBZ.

Lees meer >
14-11-2016

Transitievergoeding vaker uitgangspunt bij reorganisaties

De transitievergoeding is steeds vaker het uitgangspunt bij bedrijfsreorganisaties. Bijna de helft van de in 2016 afgesloten sociale plannen gaat reeds uit van de nieuwe wettelijke ontslagvergoeding. Werkgeversvereniging AWVN verwacht dat de oude berekeningssystematiek voor de ontslagvergoeding, de kantonrechtersformule, de komende twee jaar helemaal zal verdwijnen.

Lees meer >
 
14-11-2016

Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen op minimumloon

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit verbod is opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), maar de inwerkingtreding was uitgesteld tot 1 januari 2017. Vorige week is in het Staatsblad het besluit gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke inhoudingen nog wel mogelijk zijn en onder welke voorwaarden.

Lees meer >
10-11-2016

Dien tijdig aanvraag WBSO in

Werkgevers die in januari meteen gebruik willen maken van de WBSO dienen uiterlijk 30 november hun aanvraag in te dienen. Dit kan via de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer >
09-11-2016

Herstel arbeidsmarkt in de zorg

Na een periode van minder werkgelegenheid zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020 groeien ten opzichte van 2015. Ook verandert het soort werk. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) schrijven dit aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
09-11-2016

Telefonische intrekken bezwaar van de baan

Naar aanleiding van vragen die het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft gesteld over het telefonisch intrekken van bezwaren, heeft de staatssecretaris opdracht gegeven de werkinstructie van de Belastingdienst hierover aan te passen. Op grond van de wet en jurisprudentie moet een bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting.

Lees meer >
 
08-11-2016

G-rekening: op naar versie 2.0

Met de 18e halfjaarsrapportage is vorige week ook het Eindrapport van de werkgroep Verkenning afschaffing g-rekening en eventuele alternatieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste conclusie: doorgaan met de g-rekening, werken aan modernisering, alternatieven die op draagvlak kunnen rekenen zijn er niet.

Lees meer >
08-11-2016

Wachtdagen niet terug in cao Schoonmaak

Op 7 november zijn de onderhandelingen voor de cao Schoonmaak begonnen. CNV Vakmensen meldt dat op die eerste onderhandelingsdag duidelijk is geworden dat de wachtdagen niet terugkeren in de cao Schoonmaak.

Lees meer >
07-11-2016

Naheffing parkeerbelasting? Factuur graag

Volgens Rechtbank Gelderland zijn vanuit de consument bezien parkeren op de openbare weg en parkeren in een parkeergarage dezelfde handelingen. Dat het een niet en het ander wel belast is met omzetbelasting leidt dan tot een concurrentieverstoring.

Lees meer >
07-11-2016

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op?

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92