Nieuws

07-09-2015

Intermediairs: stel vervallen van VAR uit

NBBU en Bovib (Branche-organisatie van intermediairs en brokers) voorzien dat ruim 100.000 zzp’ers hun opdracht zullen mislopen, als het Wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, waarin de VAR wordt afgeschaft, wordt aangenomen. Dat blijkt uit een peiling van beide organisaties onder hun leden. De reden voor die verlies aan opdrachten is volgens NBBU en Novib het vervallen van de VAR.

Lees meer >
03-09-2015

Private verzekeraars maken verwachting nog niet waar

Bedrijven die eigenrisicodrager zijn, blijken niet beter op dat vlak van preventie en re-integratie te presteren, dan bedrijven die verzekerd zijn in het publieke bestel. Dit blijkt uit een onderzoek van het CPB. Tien jaar geleden bij de introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) was de verwachting juist dat private verzekeraars zouden zorgen voor een sterke prikkel om de schadelast te beperken. Ook de verwachte integratie van de markten voor verzekering van de loondoorbetaling bij ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is tot nu toe niet tot stand gekomen.

Lees meer >
03-09-2015

Uitzendkrachten in dienst van subcontractors: geen naheffing

Een scherpe daling in de verhouding loonsom/omzet zijn voor de inspecteur aanleiding om een in Polen gevestigd uitzendbureau een naheffingsaanslag op te leggen. Het uitzendbureau weet echter aannemelijk te maken dat de uitzendkrachten op de loonlijst stonden bij subcontractors.

Lees meer >
03-09-2015

Geen afdracht, dus ook geen verrekening dividendbelasting

Om dividendbelasting als voorheffing met de inkomstenbelasting te kunnen verrekenen, moet deze belasting door de inhoudingsplichtige wel zijn afgedragen.

Lees meer >
 
02-09-2015

Cao-afspraken over (zelfstandige) remplaçanten orkesten toegestaan

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat FNV Kiem afspraken mocht maken over de tarieven van (zelfstandige) remplaçanten. In de cao Nederlandse Orkesten (2006-2007) was een minimumtarief voor orkestremplaçanten afgesproken die ook gold voor zelfstandige remplaçanten. Volgens het hof was van belang was dat de betreffende zelfstandigen in dezelfde positie verkeren als werknemers

Lees meer >
01-09-2015

Gebruikelijk loon ook voor meewerkende partner

Een in een vennootschap meewerkende partner valt onder de gebruikelijkloonregeling als hij of zij ook aandelen bezit. Als de werkzaamheden die voor vennootschap worden verricht normaal gesproken worden beloond, dient ten minste een gebruikelijk loon in aanmerking te worden genomen.

Lees meer >
01-09-2015

Geen correctieverplichting, wel boete

Hoofdregel is dat als een inhoudingsplichtige onjuiste aangifte heeft gedaan de inspecteur een correctieverplichting kan opleggen. Maar uitzonderingen zijn mogelijk. Een huisarts die zich beriep op die hoofdregel om onder een hogere boete uit te komen, had geen succes.

Lees meer >
31-08-2015

Herstel arbeidsmarkt: grote stijging uitzenduren

In het tweede kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het CBS noteerde de sterkste toename in bijna vijf jaar.

Lees meer >
 
28-08-2015

Medezeggenschapsregels ook bij insolventie van toepassing

In de praktijk wordt – ten onrechte - vaak verondersteld dat de medezeggenschapsregels bij insolventie van de werkgever niet van toepassing zijn. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Werknemers en Insolventie: een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever’, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 26 augustus aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Lees meer >
28-08-2015

Cao Inretail geldt voor alle werknemers onder werkingssfeer cao

In antwoord op Kamervragen van de Kamerleden Dijkgraaf (SGP) en Ulenbelt (SP) heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de onlangs tussen Inretail en Alternatief voor vakbond afgesloten cao Fashion en sport voor alle werknemers bij de betreffende werkgevers zal gelden.

Lees meer >
26-08-2015

Gelijke kans op baanverlies voor mannen en vrouwen

Vijf jaar na het begin van de crisis hebben mannen en vrouwen een vrijwel even grote kans om hun baan te verliezen en om in de WW of bijstand terecht te komen. Vijf jaar terug waren het nog vaker mannen die aan de kant kwamen te staan.

Lees meer >
26-08-2015

Gehuwde mantelzorgster krijgt mantelzorgvrijstelling

Een gehuwde mantelzorgster vindt dat er sprake is van discriminatie nu ongehuwde kinderen als mantelzorgers wel in aanmerking komen voor de mantelzorgvrijstelling in de erfbelasting en gehuwde kinderen niet. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met haar eens en verleent de vrijstelling.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91