Nieuws

15-05-2015

Website ADW Accountants vernieuwd!

Wij hebben veel energie gestoken in de vernieuwing van onze website. Vanaf nu staat alle informatie over ons en onze dienstverlening op de website! Heeft u nog tips of komt u iets tegen wat nog niet optimaal werkt? Dan horen wij dit graag van u!

Lees meer >
13-05-2015

Uitgetreden vennoot toch aansprakelijk

Een uitgetreden vennoot blijft aansprakelijk voor schulden van de VOF die zijn ontstaan na zijn toetreding tot de vennootschap als die schulden voortvloeien uit een vóór uittreding aangegane overeenkomst.

Lees meer >
13-05-2015

Gebruik WBSO en RDA weer toegenomen

MKB-bedrijven hadden in 2014 een aandeel van 97% in het gebruik van de WBSO en de RDA, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor het zevende jaar op rij is sprake van een toename van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van WBSO en RDA.

Lees meer >
12-05-2015

Overgangsrecht transitievergoeding bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding uitgebracht. Eén maatregel regelt het overgangsrecht voor de transitievergoeding, de ander geeft de voorwaarden die gelden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten. De maatregelen gelden vanaf 1 juli 2015.

Lees meer >
 
12-05-2015

Export naar EU-landen goed voor werkgelegenheid

Volgens het CBS leverde de export van goederen en diensten naar EU-landen Nederland in 2013 € 140 miljard op. Dat is na aftrek van benodigde import. Deze export was goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen. Dat is ruim een vijfde van het Nederlandse BBP en van de werkgelegenheid.

Lees meer >
11-05-2015

Toelichting op het nieuwe ontslagrecht

Per 1 juli 2015 treedt het onderdeel ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid in werking. Om de regels toe te lichten heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ministeriële regeling, de Ontslagregeling, gepubliceerd.

Lees meer >
07-05-2015

Achterstand in cao-akkoorden loopt op

In april zijn 14 cao’s tot stand gekomen met een gemiddelde loonstijging van 1,6%. Die loonstijging is in lijn met het gemiddelde tot toe dit jaar (1,6%). Sinds eind 2013 bevindt de gemiddelde loonstijging zich op dit niveau. Het aantal afgesloten cao’s blijft nog altijd achter. In de eerste vier maanden van 2015 werden 85 cao’s afgesloten, tegen 147 akkoorden in andere jaren in dezelfde periode.

Lees meer >
07-05-2015

Vakantiegeld valt tegen

Voor veel werknemers zal het vakantiegeld dit jaar tegenvallen. Bij de uitkering van bijzondere beloningen rekening wordt namelijk rekening gehouden met de afbouw van de heffingskortingen. Voor het vakantiegeld betekent dit dat er in veel gevallen het nettobedrag lager zal uitvallen.

Lees meer >
 
07-05-2015

Pas op met intrekken bezwaar

Een belastingplichtige die bezwaar had gemaakt tegen haar aangifte inkomstenbelasting, kreeg van de inspecteur een vooraankondiging van de uitspraak op bezwaar. Door op het meegestuurde reactieformulier aan te geven dat zij haar bezwaar introk, verspeelde zij haar mogelijkheden om in beroep te gaan.

Lees meer >
06-05-2015

Kilometeradministratie en nihilbijtelling

Werknemers die gedurende het jaar in een 0%-bijtelling auto gaan rijden, moeten er op bedacht zijn dat zij toch een kilometeradministratie moeten bijhouden om onder de bijtelling voor het eerste deel van het jaar uit te komen. Aan de bijtelling wordt alleen ontkomen als kan worden aangetoond dat gedurende het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé is gereden.

Lees meer >
06-05-2015

Reistijd en de zelfstandigenaftrek

Volgens Rechtbank Den Haag telt reistijd in het kader van een onderneming mee voor het urencriterium zodat de zelfstandigenaftrek kan worden toegepast. Maar de uren voor woon-werkverkeer in het kader van een dienstbetrekking tellen niet mee voor het bepalen van de omvang in uren van de dienstbetrekking.

Lees meer >
04-05-2015

2014 rustig stakingsjaar

2014 was een rustig jaar wat stakingen betreft. Volgens het CBS waren er vorig jaar slechts 25 stakingen waaraan 10.000 werknemers meededen. Het aantal stakingen lag weliswaar boven het ‘eeuwgemiddelde’ (21 stakingen per jaar), maar het aantal deelnemende werknemers was in 2014 relatief laag (gemiddeld jaarlijks 33.000 stakende werknemers).

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91