Nieuws

18-04-2016

Kleine pensioenpotjes samenvoegen

In plaats van kleine pensioenen tussentijds af te kopen zouden pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenpotjes moeten kunnen samenvoegen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen tot de verplichting om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder.

Lees meer >
18-04-2016

Beoordelingen fiscus onder de loep

Een van de toezeggingen van de staatssecretaris om de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Eerste Kamer te loodsen betrof de installatie van een panel van experts die de modelovereenkomsten onafhankelijk zal toetsen. Op 15 april is in de Staatscourant het besluit gepubliceerd waarmee de Commissie (Model)overeenkomsten in het kader van de Wet DBA is geïnstalleerd.

Lees meer >
14-04-2016

'Kennis over ziekteverzuim schiet tekort'

De kennis van wetgeving op het gebied van personeelsbeleid bij langdurige arbeidsongeschiktheid schiet tekort in het midden- en kleinbedrijf. Ook worden risico's onderschat. Dat concludeert verzekeringsspecialist Aon Nederland na onderzoek onder 150 ondernemers en HR-professionals.

Lees meer >
13-04-2016

Boete onbekend buitenlands vermogen verdubbeld

Staatsecretaris Wiebes hoopt dat mensen met buitenlands vermogen, dat niet wordt opgegeven in de aangifte, zo snel mogelijk alsnog inkeren. Daarom heeft hij nu bekend gemaakt dat de boete voor inkeerders per 1 juli 2016 wordt verdubbeld naar 120%.

Lees meer >
 
13-04-2016

Gemiddeld uurloon hoog maar al twee jaar stabiel

Het gemiddeld uurloon in Nederland is in 2015 onveranderd hoog gebleven op € 14,40 per uur. De hoogste gemiddelde uurlonen zijn genoteerd in het onderwijs en de onderzoeksector (€ 16,50), de productie (€ 16,00) en de ICT-sector (€ 15,30). De ICT-sector groeide ten opzichte van 2014 het sterkst met een toename van € 0,60 per uur. Medewerkers in het onderwijs (58 procent) en de gezondheidszorg (55 procent) ontvingen de meeste bonussen.

Lees meer >
12-04-2016

Minder boekenonderzoeken

Uit een rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er vorig jaar minder boekenonderzoeken zijn gehouden. Wel is er een verschuiving naar boekenonderzoeken met een groter fiscaal belang dan wel risico.

Lees meer >
12-04-2016

Belastingplichtige moest zich op de hoogte stellen

Van een belastingplichtige kan niet geëist worden dat hij zich uitgebreid verdiept in de inhoudelijke aspecten van een regeling als hij zich laat bijstaan door een voldoende deskundig adviseur aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet behoeft te twijfelen. Dit geldt echter niet voor eenvoudige administratieve voorwaarden van de regeling.

Lees meer >
12-04-2016

Geen benadeling zelfstandigen in Bouw-cao

Per 8 april is de cao Bouw & Infra algemeen verbinden verklaard. Tegen die algemeenverbindendverklaring was door Zelfstandigen Bouw en Bovib (Branche-organisatie voor intermediairs en brokers) bezwaar ingebracht tegen een bepaling in de cao waarin eisen worden gesteld aan de in te huren zzp’ers . Volgens de minister van SZW is er echter geen sprake van een te grote benadeling of een onevenredige beperking.

Lees meer >
 
08-04-2016

Aanpassing faillissementsrecht: eerste wetsvoorstellen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 5 april de eerste wetsvoorstellen aangenomen in het kader van de herijking van het faillissementsrecht. Het betreft de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude.

Lees meer >
08-04-2016

Fors minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is aanzienlijk gedaald. In maart 2016 zijn er 386 faillissementen uitgesproken, 93 minder dan in februari. Deze daling volgt op een halfjaar van bijna onafgebroken stijgingen. De meeste faillissementen betroffen ondernemingen in de handel.

Lees meer >
08-04-2016

Minder ontslagvergunningen aangevraagd en verleend in 2015

In 2015 zijn bij het UWV aanmerkelijk minder ontslagvergunningen aangevraagd dan in het jaar daarvoor. Ook heeft het UWV minder ontslagvergunningen verleend. Dit heeft te maken met het economisch herstel, maar ook met de Wet werk en zekerheid, waardoor per 1 juli 2015 het ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd.

Lees meer >
07-04-2016

Cao-lonen stijgen verder

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8%. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4% omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal van 2016 hoog. Sinds de tweede helft van 2014 ligt de gemiddelde cao-loonstijging boven de inflatie. In het eerste kwartaal bedroeg de inflatie 0,6%.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91