Nieuws

09-10-2015

Schadevergoeding voor niet verleende VAR-wuo

Een verzorgende die voor het verlenen van AWBZ-zorg en het verlenen van zorg aan PGB-houders één VAR-loon kreeg, heeft met succes de afgifte van die VAR voor zorg aan PGB-houders bestreden. De rechter stelde haar voor die werkzaamheden in het gelijk en keerde zelfs een schadevergoeding uit voor gederfde inkomsten.

Lees meer >
08-10-2015

Arbeidsparticipatieakkoord bonden en werkgevers

Vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging AWVN gaan via het cao-overleg het scheppen van garantiebanen voor mensen met een beperking ondersteunen. Dat is de strekking van een akkoord dat de drie partijen op 5 oktober in Amsterdam ondertekenden.

Lees meer >
08-10-2015

Half miljard werkkostenbudget onbenut

Uit een onderzoek onder bedrijven met tien of meer medewerkers blijkt dat werkgevers in Nederland tezamen bijna een half miljard euro van het werkkostenbudget onbenut laten.

Lees meer >
06-10-2015

Hervatting cao-onderhandelingen Supermarkten

Onlangs (11 september) is op vervolg van een voorstel van CNV Dienstenbond na 2,5 jaar stilstand weer gesproken over de cao Supermarkten. Volgens CNV Dienstenbond verliepen de onderhandelingen nog erg aftastend, maar is er wel perspectief om eruit te komen. De CNV-voorstellen waren voor de werkgevers bespreekbaar.

Lees meer >
 
06-10-2015

Matige voldoende voor Belastingdienst

Sinds 1994 geeft de Fiscale Monitor een beeld van verschillende facetten van de Belastingdienst. Het gaat dan om zaken als het functioneren en het imago, dienstverlening en informatie, aangifteproces, belastingmoraal en compliance. Het resultaat wordt uitgedrukt in een rapportcijfer.

Lees meer >
06-10-2015

Aanpassing loondoorbetaling voor kleine werkgevers

Het kabinet wil de regels voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers aanpassen. Het kabinet werkt aan de mogelijkheid om de kosten van het tweede ziektejaar collectief te verzekeren. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
01-10-2015

Leaserijders niet de dupe van fraude VW

Leaserijders hoeven niet bang te zijn voor een extra naheffing voor de auto’s met diesel van het VW-concern. Minister Dijsselbloem heeft dit gisteren gezegd in een interview met RTL Z.

Lees meer >
01-10-2015

Eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd

Staatssecretaris Wiebes heeft er in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals op aangedrongen om het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties zo snel mogelijk te behandelen. De huidige VAR’s verlopen per 1 januari 2016 en in verlenging is niet voorzien. Op de site van de Belastingdienst zijn inmiddels de eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd.

Lees meer >
 
30-09-2015

Collectieve zorgverzekering van werkgever niet meer voordeliger

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

Lees meer >
30-09-2015

Grafische werkgevers peilen mening werknemers

De werkgevers bij de cao KVGO hebben besloten zelf de mening van de werknemers te peilen over een aangepast eindbod voor een nieuwe cao.

Lees meer >
30-09-2015

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht De Eerste Kamer heeft op 29 september ingestemd met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.

Lees meer >
29-09-2015

‘Werknemers-APK’ tegen stress en pesten

CNV wil dat pesten op de werkvloer structureel wordt aangepakt. De vakcentrale stelt daarom voor dat werkgevers een zogenoemde ‘werknemers-APK’ gaan aanbieden, een preventief onderzoek dat werkdruk, werkstress en agressie op het werk in kaart brengt.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91