Nieuws

12-01-2016

Vergrijpboete bij naheffing wegens privégebruik auto

In geval van een pleitbaar standpunt blijft een boete achterwege. Een holding-bv die geconfronteerd wordt met een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete meent met een beroep op een pleitbaar standpunt onder de boete uit te kunnen komen, maar krijgt de rechter daarin niet mee.

Lees meer >
11-01-2016

In 2015 grootste stijging cao-lonen sinds 2012

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4%, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen nog met 0,9% omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging aanzienlijk. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie.

Lees meer >
07-01-2016

Elektronisch deponeren jaarrekening

In het wetsvoorstel "elektronisch deponeren jaarrekening" is de verplichting opgenomen om de jaarrekening met SBR te deponeren. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd. Kleine organisaties krijgen vanaf het boekjaar 2016 te maken met deze verplichting, middelgrote organisaties vanaf het boekjaar 2017.

Lees meer >
07-01-2016

Belastingverdrag met Duitsland in werking

Op 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking getreden. In een toelichting heeft de staatssecretaris aangegeven dat een aantal regelingen waarin de uitkomsten van onderling overleg waren vastgelegd, komen te vervallen.

Lees meer >
 
07-01-2016

Toestemmingsvereiste CV aangepast

Door een goedkeuring van de staatssecretaris in een besluit is het ook mogelijk om achteraf toestemming te geven voor toetreding of vervanging van een vennoot in een commanditaire vennootschap.

Lees meer >
06-01-2016

Energie- en Milieulijst 2016 gepubliceerd

Op 30 december 2015 zijn de Energielijst 2016 en de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Het aftrekpercentage voor energie-investeringen is voor 2016 verhoogd en ook het budget voor beide regelingen is in 2016 hoger.

Lees meer >
06-01-2016

Aantal ingeschreven bedrijven bereikt record

Volgens de Kamer van Koophandel waren er nog nooit zoveel bedrijven in Nederland als eind 2015. Er staan per 1 januari 2016 1.777.183 bedrijven ingeschreven bij het Handelsregister. Steeds meer 65-plussers en vrouwen ondernemen en het aantal faillissementen loopt terug.

Lees meer >
05-01-2016

Regels S&O nader uitgewerkt

De minister van Economische Zaken heeft eind december 2015 in verband met de integratie van RDA in de WBSO de Regeling S&O-afdrachtvermindering gepubliceerd. Ten aanzien van S&O-verklaringen die zijn afgegeven met werkelijke kosten en uitgaven zijn de administratieve verplichtingen aangescherpt. Ook de controle wordt strikter.

Lees meer >
 
04-01-2016

Autokostenfictie of eindheffing bij bestelauto

Om gebruik te kunnen maken van de eindheffing voor een voor privédoeleinden ter beschikking gestelde bestelauto moet, in verband met de aard van het werk, de auto doorlopend afwisselend door meerdere werknemers worden gebruikt. Mag één werknemer de bestelauto ’s avonds mee naar huis nemen en geldt er geen verbod op privégebruik, dan mag de eindheffing niet worden toegepast.

Lees meer >
24-12-2015

Eerste Kamer aanvaardt Wet algemeen pensioenfonds

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds en de novelle Wet algemeen pensioenfonds.

Lees meer >
23-12-2015

Verhoging heffingvrije vermogen en de huurtoeslag

AOW-gerechtigden kunnen door de verhoging van het heffingvrije vermogen tot € 24.437, aangekondigd in de Novelle bij het Belastingplan 2016, in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Lees meer >
23-12-2015

Eerste Kamer stemt in met Belastingplan en Novelle Belastingplan 2016

De Eerste Kamer heeft op 22 december ingestemd met het Belastingplan 2016, de Novelle Belastingplan 2016 en de overige fiscale wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn ingediend.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91