Nieuws

16-06-2015

Positieve invloed ICT op werkgelegenheid

ICT heeft tussen 2000 en eind 2010 een positief effect op de economie gehad. In bedrijfstakken waar ICT intensief wordt gebruikt werden bedrijven productiever. Dat meldt CBS in een rapport over ICT en economische groei. Ook nam in die periode het aantal werknemers bij bedrijven met een hoge arbeidsproductiviteitsgroei toe. Bij bedrijven met een lagere arbeidsproductiviteit werd het personeelsbestand juist kleiner.

Lees meer >
16-06-2015

Herinvesteer in dezelfde onderneming

Het is niet mogelijk investeringen in een onderneming af te boeken op een herinvesteringsreserve die in een andere onderneming is gevormd. Ook niet als één ondernemer beide ondernemingen bestiert.

Lees meer >
15-06-2015

Na anderhalf jaar onderhandelen akkoord cao bouw

De partijen bij de cao Bouwnijverheid zijn na anderhalf jaar onderhandelen tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao. De partijen spreken van een resultaat met plussen en minnen voor zowel werkgevers als werknemers. Enkele maatregelen waarover de partijen bij de onderhandelingen het eens zijn geworden: aanpassing van arbeidstijdenbepalingen waardoor meer maatwerk mogelijk is; maatregelen om de leerlingeninstroom te bevorderen; afbouw seniorendagen;

Lees meer >
11-06-2015

Verder uitstel vrij werknemersverkeer met Kroatië

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie, maar het vrije werknemersverkeer met dit land was uitgesteld met twee jaar. Vorige week heeft het kabinet ingestemd met een verdere verlenging van dit uitstel met drie jaar. Werkgevers zullen dus voorlopig nog een tewerkstellingsvergunning nodig hebben voor Kroatische werknemers die in Nederland willen werken.

Lees meer >
 
11-06-2015

Nieuwe EIB-krediettranche MKB

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 250 miljoen euro beschikbaar gesteld aan DLL en de Rabobank voor een kredietfaciliteit voor MKB-ondernemers en grotere ondernemers. Onderneming die voor de kredietfaciliteit in aanmerking komen kunnen bij de bank een financiering krijgen met een rentekorting oplopend tot 0,65%.

Lees meer >
11-06-2015

Akkoord arbeidsvoorwaarden Academisch Medische Centra

Werkgevers en bonden zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de arbeidsvoorwaarden in de academische ziekenhuizen. Behalve over lonen hebben de partijen ook afspraken gemaakt over het terug dringen van flexwerk en het derde WW-jaar.

Lees meer >
10-06-2015

Let op de formele vereisten!

Voor de toepassing van tal van fiscale regelingen is het van belang de formele vereisten goed in het oog te houden. Zo is bijvoorbeeld voor de toepassing van 30%-regeling van belang dat werknemer én inhoudingsplichtige gezamenlijk een gezamenlijk een verzoek om toepassing indienen.

Lees meer >
09-06-2015

Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

Vanaf 1 juli moeten werkgevers een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen met een nieuw formulier. De formulieren kan men nu al downloaden.

Lees meer >
 
08-06-2015

Meer flexwerkers en zzp’ers

In tien jaar tijd is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie toegenomen van 15% procent (2004) tot 22% (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12%.

Lees meer >
08-06-2015

Belastingdienst stuurt BTW-brieven

De Belastingdienst stuurt de komende weken een brief aan een groep van ongeveer 44.000 ondernemers die al ruim een jaar geen BTW hebben betaald of in rekening hebben gebracht. De Belastingdienst gaat ervan uit dat deze personen met hun onderneming zijn gestopt. Laat de ondernemer niets weten, dan trekt de Belastingdienst het BTW-nummer in. Er kan sprake zijn van een vrijstelling of een bijzondere regeling. Ook in die gevallen wordt de ondernemer gevraagd dit binnen 3 weken te melden om zijn BTW-nummer te behouden.

Lees meer >
05-06-2015

Geen verrekening afdracht loonheffing met proceskostenvordering

Heeft men geld van fiscus te goed dan kan men, volgens de Leidraad Invordering, de ontvanger verzoeken om deze bedragen te verrekenen met een belastingschuld. Een inhoudingsplichtige die echter zijn afdracht loonheffing verrekent met een vordering op de fiscus kan zich hier niet op beroepen. Bedragen die op aangifte moeten worden afgedragen betreffen nog geen belastingschuld.

Lees meer >
05-06-2015

Ontbrekende zakelijke ritten maken rittenregistratie onjuist

Beschikt u over een Verklaring geen privégebruik auto, dan moet u – met een rittenregistratie – kunnen aantonen dat u per jaar minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Ontbrekende ritten, ook al zijn ze zakelijk, maken de registratie onjuist.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93