Nieuws

10-07-2015

Eén fiscale regeling voor innovatie

Het kabinet wil de S&O afdrachtvermindering en de Research & Development Aftrek (RDA) samenvoegen tot één fiscale regeling. De nieuwe geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering in de loonheffing met als grondslag alle R&D-kosten.

Lees meer >
08-07-2015

Opgenomen verlofuren zijn geen specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten kan men onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrek. Wat specifieke zorgkosten zijn staat vermeld in de wet. Opgenomen verlofuren om een partner te verzorgen vallen daar niet onder.

Lees meer >
08-07-2015

Banenafspraak arbeidsbeperkten: marktsector loopt voor op schema

Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat al meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen dan was geraamd. Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten moeten er eind 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de eerste cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar al 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de sector overheid.

Lees meer >
07-07-2015

Overeenkomsten voorleggen aan fiscus nu al mogelijk

Op 2 juli stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit wetsvoorstel voorziet in de vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie). De Eerste Kamer moet nog zijn oordeel geven voordat dit wetsvoorstel wet wordt, maar ondernemers kunnen nu al om overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst.

Lees meer >
 
06-07-2015

Mogelijk aftrek voor buitenlands monument

Beschikt u over monumentenpand in het buitenland. Dan kunt mogelijk ook voor dit pand in aanmerking komen voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Maar dan moet het wel gelegen zijn in een ander EU-land en kunnen worden aangemerkt als Nederlands cultureel erfgoed. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs besloten.

Lees meer >
02-07-2015

Twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer

Wat wordt het dga-pensioen in de toekomst? Al enige jaren praat men over een aanpassing van het pensioen in eigen beheer. Op 1 juli heeft de staatssecretaris nu de uitwerking van twee alternatieven naar de Kamer gestuurd.

Lees meer >
01-07-2015

Uitzendbureaus niet toelaten als tussenschakel met zzp’ers

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) willen uitzendbureaus niet langer toelaten als tussenschakel tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Beide werkgeversorganisaties bepleiten dit in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (BDA).

Lees meer >
01-07-2015

Bezwaar tegen box 3-heffing aangemerkt als collectief bezwaar

De staatssecretaris heeft bezwaarschriften tegen de aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aangewezen als massaal bezwaar.

Lees meer >
 
30-06-2015

Omkering bewijslast: gebreken in administratie moeten wel relevant zijn

Worden administratieverplichtingen niet juist nagekomen, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen en daarbij het standpunt innemen dat de inhoudingsplichtige moet doen blijken dat de hoogte van de naheffingsaanslagen onjuist is. Dit is de zogenoemde omkering van de bewijslast. Juist omdat de administratie gebreken vertoont, is het voor de inhoudingsplichtige heel moeilijk om in die bewijslast te slagen.

Lees meer >
30-06-2015

Te weinig concurrentie bij MKB-financiering

De concurrentie op de markt voor de financiering van MKB-bedrijven is te gering. Het aantal banken is laatste jaren afgenomen, waardoor op deze markt slechts een beperkt aantal banken actief is. Daarnaast kent de markt hoge toetredingsdrempels en is er te weinig concurrentiedruk vanuit shoppende MKB‘ers of alternatieve financieringsvormen. Tot deze conclusie komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Lees meer >
29-06-2015

Vereenvoudiging beslagvrije voet

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele voorstellen om het systeem voor het bepalen van de beslagvrije voet eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken.

Lees meer >
29-06-2015

Niet altijd aftrek hypotheekrente voor buitenlands belastingplichtige

Volgens het Europees Hof van Justitie mag Nederland de aftrek van hypotheekrente weigeren als een buitenlands belastingplichtige het merendeel van zijn inkomen in een jaar buiten Nederland heeft verdiend.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93