Nieuws

14-09-2016

Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden

Ruim een kwart van de HR-professionals (26%) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen als de babyboomgeneratie met pensioen gaat.

Lees meer >
13-09-2016

2% overdrachtsbelasting voor onbewoonbare woning

Een woning is op moment van juridische overdracht feitelijk niet bruikbaar voor bewoning vanwege een verbouwing. Daar de bestemming van pand, bewoning, niet verloren gaat door de ingrijpende renovatie en aanbouw, is het verlaagde tarief overdrachtsbelasting volgens de rechter toch van toepassing.

Lees meer >
13-09-2016

Grote verschillen in flexibilisering tussen beroepen

De afgelopen jaren is de Nederlandse arbeidsmarkt in toenemende mate geflexibiliseerd, maar dat geldt niet voor alle beroepen in dezelfde mate. Sommige beroepen kenden een grote verschuiving van vast naar flex, maar er zijn ook beroepen waar vaste en flexibele arbeid beide zijn gegroeid.

Lees meer >
12-09-2016

Uitbreiding kraamverlof partners

De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het betaald kraamverlof voor partners uitbreidt naar vijf dagen. Dat is drie dagen meer dan nu het geval is.

Lees meer >
 
08-09-2016

2017: lage-inkomensvoordeel

Werkgevers komen in 2017 in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel van maximaal € 2.000 per werknemer als zij een werknemer in dienst hebben met een gemiddeld uurloon dat correspondeert met 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >
08-09-2016

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen licht gedaald

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179.000. Sinds de piek in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2003 is het aantal uitkeringen tot 2012 gedaald, waarna het een aantal jaren stabiel bleef rond de 818.000. Dit jaar is het weer iets gedaald tot 810.000 eind juni.

Lees meer >
07-09-2016

ANPR-gegevens politie mag Belastingdienst wel gebruiken

Onlangs werd bekend dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad had geconcludeerd dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van ANPR-gegevens die zij heeft verzameld. In een andere zaak blijkt de advocaat-generaal echter te hebben geconcludeerd dat dit geen probleem is als de gegevens door de politie zijn verzameld. Beide conclusies van advocaat-generaal Niessen zijn overigens nog niet gepubliceerd.

Lees meer >
06-09-2016

Verhoogde verzuimboete MRB op de schop

Vooruitlopend op een definitieve regeling kondigt staatssecretaris een aanpassing aan van het boetebeleid ingeval van betalingsverzuimen MRB. Het beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 7 juni 2016, waarin geoordeeld was dat de hoogte van de boete niet in verhouding staat tot de ernst van de verwijtbare gedraging, wordt ingetrokken.

Lees meer >
 
06-09-2016

Stijging uitzenduren onder invloed Wet DBA

In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9% ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren met 1,4%. Die stijging in het tweede kwartaal heeft volgens Agium, een interimbureau voor financiële professionals, alles te maken met de Wet DBA.

Lees meer >
05-09-2016

Wft-bescherming afdoende voor zzp’ers en mkb’ers?

De Wet financieel toezicht biedt consumenten voor alle financiële producten en diensten bescherming. Gaat het echter om zzp’ers en mkb-ondernemingen - de zogenoemde kleinzakelijke klanten - dan verschilt die bescherming per financieel product en type klant. De vraag is of die bescherming afdoende is.

Lees meer >
05-09-2016

Stabilisatie aandeel WGA, meer eigenrisicodragers ZW

Het UWV verwacht als gevolg van wetswijzigingen per 1 januari 2017 een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA. Vorig jaar was er nog sprake van een daling van het marktaandeel eigenrisicodragers.

Lees meer >
01-09-2016

Afgestudeerde psychologen mogen btw-vrijstelling toepassen

Na overleg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met de Belastingdienst, heeft de Belastingdienst laten weten dat NIP-leden die niet onder de Wet BIG vallen onder voorwaarden de btw-vrijstelling kunnen benutten.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93