Nieuws

26-05-2015

Hypotheekrenteaftrek voor buitenlands belastingplichtige

Een buitenlands belastingplichtige komt in aanmerking voor aftrek van hypotheekrente als de woning in Nederland hem duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat en als zijn inkomen in Nederland wordt belast.

Lees meer >
26-05-2015

Relatief veel werknemers missen nieuwe kennis of vaardigheden

Zo’n 23 % van de werknemers zegt dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen, zoals bijvoorbeeld technologische en organisatorische kennis en vaardigheden, die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Lees meer >
21-05-2015

Fout geparkeerd maar geen naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als men buiten de aangegeven parkeervakken parkeert, op een plek waar het volgens wettelijk voorschrift verboden is te parkeren, kan er geen aanslag parkeerbelasting worden opgelegd. In dat geval is er niet geparkeerd in de zin van de verordening parkeerbelasting.

Lees meer >
20-05-2015

Wet BGL wordt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Staatssecretaris Wiebes heeft een nota van wijziging bij de Wet invoering BGL naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het alternatief voor de BGL, zoals eerder toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer, wordt uitgewerkt. De wet wordt omgedoopt in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

Lees meer >
 
20-05-2015

Eerste Kamer neemt Wet pensioencommunicatie aan

Met ingang van 1 juli 2015 moeten pensioenverzekeraars en pensioenfondsen informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer.

Lees meer >
19-05-2015

Aansprakelijkstelling in strijd met het gelijkheidsbeginsel

Door slechts een deel van de inleners aansprakelijk te stellen, alleen de inleners die voor € 5.000 of meer aansprakelijk konden worden gesteld, heeft de ontvanger het gelijkheidsbeginsel geschonden. Hiervoor bestaat geen rechtvaardiging.

Lees meer >
18-05-2015

Sectorindeling op basis van normale spraakgebruik

De sectorindeling van een werkgever moet plaatsvinden naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de onderneming in het maatschappelijk verkeer vervult. Daarbij moet voor de werkzaamheden worden uitgegaan van wat in het normale spraakgebruik in het (bedrijfs)economische verkeer gebruikelijk is.

Lees meer >
18-05-2015

Overgangsregeling MRB geen discriminatie

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is er geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod ten aanzien van de leeftijdsverhoging in de oldtimerregeling. De overgangsmaatregel voor auto’s ouder dan 25 jaar maar jonger dan 40 jaar is juist getroffen met het oog op de ‘echte’ oldtimerliefhebber die zijn motorvoertuig hobbymatig gebruikt. Dit blijkt uit een proefprocedure.

Lees meer >
 
15-05-2015

Website ADW Accountants vernieuwd!

Wij hebben veel energie gestoken in de vernieuwing van onze website. Vanaf nu staat alle informatie over ons en onze dienstverlening op de website! Heeft u nog tips of komt u iets tegen wat nog niet optimaal werkt? Dan horen wij dit graag van u!

Lees meer >
13-05-2015

Uitgetreden vennoot toch aansprakelijk

Een uitgetreden vennoot blijft aansprakelijk voor schulden van de VOF die zijn ontstaan na zijn toetreding tot de vennootschap als die schulden voortvloeien uit een vóór uittreding aangegane overeenkomst.

Lees meer >
13-05-2015

Gebruik WBSO en RDA weer toegenomen

MKB-bedrijven hadden in 2014 een aandeel van 97% in het gebruik van de WBSO en de RDA, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor het zevende jaar op rij is sprake van een toename van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van WBSO en RDA.

Lees meer >
12-05-2015

Overgangsrecht transitievergoeding bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee algemene maatregelen van bestuur over de transitievergoeding uitgebracht. Eén maatregel regelt het overgangsrecht voor de transitievergoeding, de ander geeft de voorwaarden die gelden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten. De maatregelen gelden vanaf 1 juli 2015.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90