Collectieve zorgverzekering van werkgever niet meer voordeliger

< Ga terug
30-09-2015
Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.
Uit het onderzoek dat is uitgevoegd door NIVEL, blijkt dat de informatie van de zorgverzekeraars over de verschillende polissen beter moet. Veel mensen vinden de informatie over het zorgaanbod, contracten en vergoedingen moeilijk te begrijpen en te vergelijken. Om het vertrouwen in de zorgverzekeraar te vergroten, zouden zij veel duidelijker moeten uitleggen aan hun verzekerden wat hun taken zijn en welke vragen zij kunnen beantwoorden. Voor verzekerden loont het om de polissen goed te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. In 2015 bespaarden overstappers gezamenlijk € 69 miljoen op hun zorgpremie.
Zorgverzekeraars hanteren nauwelijks nog acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen en bieden geen combinatiepakketten meer aan voor de basis- en aanvullende zorgverzekeringen (zoals Gezinspolissen of Studentenpolissen). Dat is volgens NZa positief, want daarmee ondersteunen ze het solidaire systeem van de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen tegen dezelfde premie te accepteren voor de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars of tussenpersonen boden vorig jaar geschenken aan bij hun polissen. Dit is niet altijd verboden, maar wel onwenselijk vindt de NZa. Ook met een geschenk (denk aan een spelcomputer) kan een zorgverzekeraar bepaalde doelgroepen voor de basisverzekering aantrekken of afstoten.
Bron: Nederlandse Zorgautoriteit 24-09-2015