Voorrang voor sectorale (voorbeeld)overeenkomsten en grote opdrachtgevers

< Ga terug
29-09-2015
Ondanks geruchten van het niet doorgaan van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat de staatssecretaris vooralsnog volle kracht vooruit. Onlangs stuurde hij een Memorie van antwoord naar de Eerste Kamer en een conceptbesluit voor aanpassing van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
Hoewel tot vorige week de berichten waren dat de Belastingdienst verzoeken om beoordeling van overeenkomsten niet in behandeling nam, geeft de staatssecretaris in zijn beantwoording van de vragen vanuit de Eerste Kamer aan dat overeenkomsten aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. Het streven is nog altijd om in september de eerste (voorbeeld)overeenkomsten op de website te publiceren en in oktober een flink aantal (voorbeeld)overeenkomsten op basis van daadwerkelijk voorgelegde (sectorale) overeenkomsten.
Over de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten geeft Wiebes aan dat de Belastingdienst binnen een termijn van gemiddeld zes weken een oordeel zal geven. Primair richt de Belastingdienst zich op de beoordeling van generieke en sectorale (voorbeeld)overeenkomsten. Daarnaast is volgens de staatssecretaris reëel om te verwachten dat ook grote opdrachtgevers hun contracten ter beoordeling zullen voorleggen, gezien het grote aantal achterliggende opdrachtnemers. Kleinere opdrachtgevers zullen zo veel mogelijk worden gewezen op het gebruik van de eerder beoordeelde en gepubliceerde (sectorale) (voorbeeld)overeenkomsten.
Bron:MvF 25-09-2015