Grafische werkgevers peilen mening werknemers

< Ga terug
30-09-2015
De werkgevers bij de cao KVGO hebben besloten zelf de mening van de werknemers te peilen over een aangepast eindbod voor een nieuwe cao.
Het eindbod dat de onderhandelingsdelegatie van KVGO op 23 juli naar de vakbonden heeft gestuurd, is begin augustus afgewezen door de vakbonden. Tijdens de ledenvergadering van KVGO op 8 september bleek het overgrote deel van de aanwezige leden het eindbod van de werkgevers te steunen. Wel gaven KVGO-leden aan dat de loondoorbetaling bij ziekte gelijk moet blijven aan de huidige situatie. De onderhandelingsdelegatie heeft daarom het eindbod op twee punten aangepast: de loondoorbetaling bij ziekte en de loonsverhogingen. Tijdens de looptijd van de cao (1 september 2015 tot en met 31 augustus 2017) zal nu tweemaal een loonsverhoging plaatsvinden: per 1 januari 2016 een verhoging van 1,5% en per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 1%. Het oorspronkelijk loonbod is hiermee naar beneden bijgesteld om het behoud van de huidige loondoorbetaling bij ziekte (eerste jaar 100%, tweede jaar 70%) te compenseren.
De werkgevers zullen tot en met 7 oktober een peiling onder de werknemers houden over het aangepaste eindbod. FNV Kiem wijst het aangepaste eindbod af en adviseert werknemers die mee willen doen aan de peiling van de werkgevers om zich goed te informeren. Volgens de bond krijgen werknemers vaak een samenvatting van 1 A4-tje onder hun neus, terwijl er een uitgebreidere versie van 7 kantjes is met toelichting. Ook adviseert de bond om tegen te stemmen. Zelf heeft de bond op 8 oktober een stakingsdag georganiseerd.
Bron: KVGO 29-09-2015; FNV Kiem 29-09-2015