Nieuws

03-02-2016

Vallen meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.

Lees meer >
02-02-2016

Hoge Raad laat crisisheffing in stand

De Hoge Raad laat de crisisheffing 2013 en de verlengde crisisheffing 2014 in stand. Dit is duidelijk geworden in een individuele procedure (een procedure die niet tot de proefprocedures wordt gerekend) over 2013 en in een proefprocedure over 2014.

Lees meer >
02-02-2016

Wet DBA aangenomen, einde VAR in zicht

De Eerste Kamer heeft op 2 februari het wetsvoorstel Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. De wet zal op 1 mei 2016 in werking treden. De VAR-verklaring is daardoor vanaf 1 mei 2016 niet meer geldig (een maand later dan tot voor kort de bedoeling was).

Lees meer >
28-01-2016

Aanpassing crowdfunding-investeerderstoets

Uiterlijk per 1 april 2016 treden de nieuwe regels in werking voor crowdfundingplatforms met een vergunning of een ontheffing. Onlangs hield AFM met vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms een bijeenkomst over de wijze van invulling van de voorschriften die in december 2015 zijn geïntroduceerd.

Lees meer >
 
27-01-2016

Invoering Wet DBA één maand later

Staatssecretaris Wiebes heeft in het debat over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de Eerste Kamer toegezegd het interne beoordelingskader (de handreiking beoordeling arbeidsrelaties), voor toetsing of een overeenkomst tussen opdrachtgever een zzp’er in overeenstemming is met de feitelijke situatie op de werkvloer, openbaar te maken. Ook zal de ingangsdatum van de wet een maand worden uitgesteld naar 1 mei 2016 en loopt de implementatiefase tot 1 mei 2017 in plaats van tot 1 januari 2017.

Lees meer >
26-01-2016

Werkelijk betaalde prijs niet relevant voor bijtelling

Voor de bijtelling vanwege het privégebruik van een terbeschikkinggestelde auto dient uit te worden gegaan van de catalogusprijs en niet van de werkelijk voor de auto betaalde prijs, ook niet als deze lager is.

Lees meer >
26-01-2016

Wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II naar Tweede Kamer

Staatsecretaris Wiebes heeft vrijdag 22 januari 2016 de uitwerking van Autobrief II als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel bevat twee aanpassingen ten opzichte van de voorstellen uit Autobrief II.

Lees meer >
25-01-2016

Werkloosheid laatste kwartaal 2015 gedaald

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7.000 per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6% van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in diezelfde periode licht toe met gemiddeld 3.000 per maand.

Lees meer >
 
25-01-2016

Nog vaak verboden gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Uit een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren, blijkt dat in deze formulieren regelmatig gezondheidsvragen worden gesteld. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). De CKA die is ingesteld om de juiste toepassing van de Wet op de medische keuringen te bevorderen, roept werkgevers op om deze sollicitatieformulieren aan te passen.

Lees meer >
25-01-2016

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen bij overlijden

Financiën heeft onlangs een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat waardoor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium.

Lees meer >
21-01-2016

Faillissementsprocedure: sneller en transparanter

De faillissementswetgeving gaat de komende jaren flink op de schop. Een reeks wetsvoorstellen is al ingediend of in voorbereiding. Onlangs is een concept gepubliceerd van een wetsvoorstel dat zich richt de faillissementsprocedure zelf: die moet sneller en transparanter.

Lees meer >
20-01-2016

Grijp uw kans: vereenvoudig de belastingwetgeving

Het ministerie van Financiën nodigt brancheorganisaties, ondernemers en burgers uit om voor 15 februari 2016 voorstellen voor een praktische vereenvoudiging van de belastingwetgeving aan te leveren. Dit blijkt uit en nieuwsbericht dat is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90