Nieuws

20-09-2016

Buitenlandse BTW voor 1 oktober terugvragen

Heeft u BTW betaald in een andere lidstaat van de EU, dan kunt u deze BTW bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen voor 1 oktober a.s. U mag deze BTW niet in uw eigen BTW-aangifte in aftrek brengen. Bij het verzoek moet u rekening houden met drempelbedragen, die afhankelijk zijn van het moment van indiening van het verzoek.

Lees meer >
20-09-2016

Wiebes: geen boetegolf na 1 mei 2017

In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een eerste voortgangsrapportage inzake de Wet DBA. In de Kamerbrief gaat de staatssecretaris in op de voortgang rond modelovereenkomsten, de communicatie en de handhaving.

Lees meer >
19-09-2016

Geen verlengde navorderingstermijn voor in buitenland gestorte zwarte omzet

Volgens Rechtbank Den Haag is de verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar niet van toepassing in een situatie waarin de ondernemer de door hem in Nederland behaalde verzwegen omzet naar een buitenlandse bankrekening overboekt.

Lees meer >
19-09-2016

Nabetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

Ook in hoger beroep FNV Zorg & Welzijn van de rechter gelijk gekregen in verschillende zaken over doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties en verlof. De zaak is aangespannen voor leden die werkzaam zijn als triagist op huisartsenposten in Zuid-Holland.

Lees meer >
 
15-09-2016

Zorgkosten voor lipoedeem aftrekbaar

Op zorgkosten aftrekbaar zijn, is het niet van belang dat het een aandoening betreft die is opgenomen op de ICD-lijst van de WHO. Die lijst is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet maatgevend voor de bepaling of er sprake is van een ‘ziekte’. Dit moet per geval beoordeeld worden.

Lees meer >
15-09-2016

CNV Vakmensen geeft niet-leden een stem

CNV Vakmensen zal niet met een centrale looneis komen in 2017. De bond wil werknemers in de bedrijven laten bepalen welke looneis zal worden gesteld. Opvallend is dat daarbij ook niet-leden een stem krijgen.

Lees meer >
14-09-2016

Informatiebeschikking terecht afgegeven

In tegenstelling tot eerder de rechtbank komt Hof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking had genomen. Volgens het hof waren de gebreken in de administratie dusdanig ernstig dat niet gezegd kon worden dat de ondernemer aan zijn administratieplicht had voldaan.

Lees meer >
14-09-2016

Werkgever wil pensioengerechtigde medewerker langer in dienst houden

Ruim een kwart van de HR-professionals (26%) wil pensioengerechtigde medewerkers langer in dienst houden. Organisaties blijken met name bang om kennis, ervaring en competenties te verliezen als de babyboomgeneratie met pensioen gaat.

Lees meer >
 
13-09-2016

2% overdrachtsbelasting voor onbewoonbare woning

Een woning is op moment van juridische overdracht feitelijk niet bruikbaar voor bewoning vanwege een verbouwing. Daar de bestemming van pand, bewoning, niet verloren gaat door de ingrijpende renovatie en aanbouw, is het verlaagde tarief overdrachtsbelasting volgens de rechter toch van toepassing.

Lees meer >
13-09-2016

Grote verschillen in flexibilisering tussen beroepen

De afgelopen jaren is de Nederlandse arbeidsmarkt in toenemende mate geflexibiliseerd, maar dat geldt niet voor alle beroepen in dezelfde mate. Sommige beroepen kenden een grote verschuiving van vast naar flex, maar er zijn ook beroepen waar vaste en flexibele arbeid beide zijn gegroeid.

Lees meer >
12-09-2016

Uitbreiding kraamverlof partners

De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het betaald kraamverlof voor partners uitbreidt naar vijf dagen. Dat is drie dagen meer dan nu het geval is.

Lees meer >
08-09-2016

2017: lage-inkomensvoordeel

Werkgevers komen in 2017 in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel van maximaal € 2.000 per werknemer als zij een werknemer in dienst hebben met een gemiddeld uurloon dat correspondeert met 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90