Nieuws

10-03-2016

Digitalisering rechtspraak stapje verder

De Tweede Kamer heeft op 8 maart ingestemd met de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen. Deze wet is het sluitstuk op een reeks wetten om digitaal procederen wettelijk mogelijk te maken. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die naar verwachting voor de zomer het wetsvoorstel zal behandelen.

Lees meer >
09-03-2016

WWZ: duur en ingewikkeld

Nederlandse werkgevers zijn zéér kritisch over de werking van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die midden vorig jaar werd ingevoerd. Zij vinden dat het ontslagrecht ingewikkelder en duurder is geworden. Het is moeilijker om medewerkers te ontslaan en de risico’s voor een werkgever bij het aanbieden van een vast contract zijn toegenomen.

Lees meer >
09-03-2016

Btw op factuur voor niet-belastbare handeling: afdragen

Een ondernemer die een factuur verstuurt met daarop verschuldigde btw dient, zelfs wanneer een belastbare handeling ontbreekt, deze btw wel af te dragen. Het feit dat niet alle facturen worden betaald, betekent niet dat de op die facturen vermelde btw niet kan worden nageheven.

Lees meer >
08-03-2016

Hoge Raad: 150-kilometercriterium geoorloofd

In vervolg op de beantwoording van prejudiciële vragen van het Europese Hof van Justitie heeft de Hoge Raad onlangs uitspraak gedaan over de 150-kilometergrens in de 30%-regeling. Weinig verrassend komt ook de Hoge Raad tot de slotsom dat het 150-kilometercriterium kan en dat de 30%-regeling niet systematisch leidt tot een duidelijke overcompensatie.

Lees meer >
 
08-03-2016

Meer zzp’ers met VAR-wuo

Eén op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) had in 2014 een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). In de bouw was het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp’ers een VAR-wuo van de Belastingdienst.

Lees meer >
03-03-2016

Werknemers steeds meer op latere leeftijd met pensioen

Al negen jaar achtereen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan. In 2006 gingen werknemers nog gemiddeld met 61 jaar met pensioen. Vorig jaar was dat gestegen tot 64 jaar en vijf maanden. De stijging ten opzichte van 2014 bedroeg vier maanden.

Lees meer >
03-03-2016

Ander tijdvak aangewezen; aangifte tijdig

Sinds het Fuchs-arrest van het Europese Hof van Justitie kan een particulier als btw-ondernemer worden aangemerkt indien hij met zijn zonnepanelen opgewekte elektriciteit terug levert aan het elektriciteitsnet. Een aantal particulieren visten met het in aftrek brengen van de btw over de aanschafkosten echter achter het net omdat ze te laat waren met de aangifte. Een ondernemende particulier had onlangs bij Rechtbank Noord-Holland meer geluk.

Lees meer >
02-03-2016

VAR per 1 mei verleden tijd!

Begin februari heeft de Eerste Kamer ook ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en komt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 definitief te vervallen. In de plaats van de VAR komt er een stelsel van goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Sluit u een goedgekeurde overeenkomst en werkt u vervolgens ook volgens de in deze overeenkomst opgenomen regels, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. De opdrachtnemer regelt zijn belastingen dan zelf via zijn inkomstenbelastingaangifte.

Lees meer >
 
02-03-2016

Grootste stijging uitzenduren in vijf jaar

In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg het aantal uitzenduren met 3,6% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar. Zowel de uren in de langlopende als in de kortlopende contracten stegen sterker dan in het voorgaande kwartaal.

Lees meer >
02-03-2016

Ontslagverzoeken vaker afgewezen

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van werkgevers af. Die voorlopige conclusie heeft kantonrechter Wim Wetzels, voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, op tafel gelegd tijdens een rondetafelgesprek op 2 maart in de Tweede Kamer. Op 2 maart hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de WWZ.

Lees meer >
01-03-2016

Uniform herstelkader rentederivaten op komst

Een commissie van deskundigen gaat aan de slag om een uniform herstelkader voor de beoordeling van rentederivaten op te stellen. Dit schrijft minister Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >
01-03-2016

Werkloosheidscijfers geven vertekend beeld

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) geven de CBS-cijfers over werkloosheid een vertekend beeld van de werkelijke situatie op de arbeidsmarkt. Er zouden 3,5 zoveel mensen op zoek naar (meer) werk zijn. Het onderbenutte potentieel dempt de loongroei, vermoedt DNB.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90