Nieuws

18-10-2016

Bereidheid om door te werken in onderwijs het grootst

Werknemers in het onderwijs willen gemiddeld tot 64,3 jaar doorwerken. Dat is bijna anderhalf jaar meer dan het gemiddelde over alle werknemers. Binnen het onderwijs is de leeftijd waarop men wil stoppen met werken met 66,8 jaar het hoogst bij mannen in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van CBS en TNO.

Lees meer >
13-10-2016

Klachtenprocedure bijzonder beheer kan laagdrempeliger

Het klachtenproces voor klanten in bijzonder beheer is zorgvuldig, maar banken kunnen stappen zetten om de drempels te verlagen voor het indienen van een klacht. Dit blijkt uit een onderzoek naar de klachtenprocedures bij banken voor ondernemers in bijzonder beheer.

Lees meer >
13-10-2016

Inspecteur kon door typefout te laag vastgestelde schenkbelasting navorderen

Navordering is in beginsel alleen mogelijk bij een nieuw feit. Vanaf 1 januari 2010 is het ook mogelijk na te vorderen indien het heffen van te weinig belasting een gevolg is van een voor de belastingplichtige redelijkerwijs ‘kenbare’ fout.

Lees meer >
12-10-2016

Voucher voor fiscale en juridische ondersteuning

Wil een ondernemer zijn bedrijf (verder) positioneren op een buitenlandse markt en heeft hij hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Vanaf 1 oktober is het mogelijk een kennisvoucher internationaal ondernemen aan te vragen.

Lees meer >
 
12-10-2016

Geen aanpassing maximum pensioenopbouw voor deeltijders

In een brief aan de Eerste Kamer laat staatssecretaris Wiebes van Financiën weten dat hij geen wijziging wil aanbrengen in de pro rata aftopping van het pensioengevend loon van deeltijdwerkers. De Eerste Kamer had verzocht een alternatief te verkennen omdat dit in de praktijk toe kan leiden dat deeltijdwerkers te maken kunnen krijgen met een lagere aftoppingsgrens dan € 101.519 (bedrag 2016).

Lees meer >
11-10-2016

Groei in marktontwikkeling Uitzendbranche

In periode 9 (week 33-36) van 2016 is het aantal uitzenduren met 6% toegenomen en de omzet gestegen met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

Lees meer >
10-10-2016

Meer werknemers onder lopende cao

Het aantal werknemers dat valt onder een lopende cao is veel groter dan een jaar geleden: 4 miljoen tegen 3,25 miljoen vorig jaar.

Lees meer >
10-10-2016

Geen vergoeding voor rechtsbijstand door echtgenoot

Wordt een belanghebbende door de rechter in het gelijk gesteld dan heeft hij recht op een vergoeding van de proceskosten, waaronder de kosten voor rechtsbijstand. Wordt de rechtsbijstand verleend door een familielid dan wil wel eens ter discussie worden gesteld of er kosten zijn gemaakt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Lees meer >
 
07-10-2016

Werkzaamheden echtgenote waren niet hoofdzakelijk ondersteunend

Drijft een echtpaar gezamenlijk een onderneming dan kunnen beide echtelieden in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten. Voorwaarde is wel dat hun activiteiten zich richten op de kernactiviteiten van de onderneming en niet slechts hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn.

Lees meer >
07-10-2016

Grootste cao-loonstijging sinds 2009

De stijging van de cao-lonen is in bijna zeven jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016. Ten opzichte van een jaar eerder was de toename volgens cijfers van het CBS 2,1%. Het verschil met de inflatie (0,0%) is in dertig jaar niet zo groot geweest.

Lees meer >
06-10-2016

Gebruikelijk loon deeltijd-dga juist vastgesteld

Volgens Rechtbank Den Haag had de inspecteur het gebruikelijk loon van een ‘deeltijd-dga’ juist vastgesteld. Niet aannemelijk was dat het gebruikelijk loon op een te hoog bedrag was vastgesteld. Met de deeltijdfactor hoefde geen rekening te worden gehouden. Dit was op zichzelf geen reden om de normbedragen te verminderen.

Lees meer >
06-10-2016

Werkzoekende 50-plusser in de bouw sneller weer aan het werk

Werkzoekende 50-plussers in de bouw vinden sneller werk dan leeftijdgenoten in andere sectoren. Bijna de helft van de WW’ers afkomstig uit de bouwsector vindt binnen zes maanden een baan. Over alle sectoren genomen gaat gemiddeld een derde van de WW’ers van 50 jaar en ouder binnen een half jaar weer aan de slag. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse barometer 50-plus, die UWV op 29 september 2016 heeft uitgebracht.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90