Matige voldoende voor Belastingdienst

< Ga terug
06-10-2015
Sinds 1994 geeft de Fiscale Monitor een beeld van verschillende facetten van de Belastingdienst. Het gaat dan om zaken als het functioneren en het imago, dienstverlening en informatie, aangifteproces, belastingmoraal en compliance. Het resultaat wordt uitgedrukt in een rapportcijfer.
Het functioneren van de Belastingdienst wordt voor het jaar 2015, net als vorig jaar, met een gemiddelde van 6,4 gewaardeerd. Ook de verschillende doelgroepen hebben hun oordeel in vergelijking met vorig jaar nauwelijks veranderd. Intermediairs Toeslagen geven een magere 5,9; de hoogste waardering is er onder de Douaneklanten: 7,0. Bij de fiscale dienstverleners scoort de Belastingdienst een 6,5 (in 2014: 6,4). De fiscaal dienstverleners zijn vooral kritisch over de hoogte van de opgelegde boetes. Volgens 65% is de verhouding boete/fout scheef. Het aangifteproces wordt daarentegen door hen als goed beoordeeld. Over de dienstverlening door de BelastingTelefoon zijn zij (maar ook ondernemers) tevreden (voorheen neutraal). Het overgrote deel van de fiscaal dienstverleners is neutraal tot (zeer) tevreden over alle aspecten van de medewerkers helpdesk Intermediairs. Vooral over de snelheid is men tevreden. Het inlevingsvermogen van de medewerkers en de kwaliteit van het antwoord scoren relatief wat minder goed.
Het rapportcijfer dat ondernemers geven aan het functioneren van de Belastingdienst is licht gestegen van 6,7 naar 6,8. Zij waarderen het aangifteproces over het algemeen als goed, vooral bij de omzetbelasting. Het proces rond de loonheffing heeft de minst positieve waardering en lijkt te dalen ten opzichte van 2014.
Bron: Fiscale monitor 2015