Cao van de 21e eeuw: continu samenwerkingsproces

< Ga terug
25-09-2015
Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn cao-onderhandelingen de afgelopen jaren ingrijpend van karakter veranderd. AWVN verwacht dat cao-onderhandelingen de komende jaren verder zullen toegroeien naar een continu samenwerkingsproces tussen werkgever, vakbonden en andere betrokkenen.
Volgens AWVN ligt het accent steeds meer op het voortraject van de onderhandelingen. Waar vroeger delegaties van werkgever en werknemers in een aantal onderhandelingsrondes een nieuw contract sloten, wordt nu het raadplegen en betrekken van medewerkers bij het proces belangrijker. Het gaat erom te zorgen dat een nieuwe cao draagvlak heeft. Dit is een rode draad in de AWVN-publicatie ‘De cao van de 21ste eeuw’, dat deze week werd gepubliceerd. Een eerste exemplaar van deze brochure overhandigde AWVN-directeur Van de Kraats aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer.
‘De cao van de 21ste eeuw’ bevat tien voorbeelden van eigentijdse cao’s en hun totstandkoming, waaronder die van de Nederlandse Spoorwegen, Movares, de Nederlandse Vereniging van Banken en KPN. Het zijn voorbeelden van cao’s, die de afgelopen tijd vernieuwd zijn naar tevredenheid van werkgevers, vakbonden en medewerkers. Het eigentijdse in deze cao’s zit hem niet alleen in het proces om tot een nieuwe cao te komen, maar ook in de afspraken: grotere flexibiliteit in werktijden, inzetbaarheid en beloningsvormen, het gebruik van persoonlijke keuzebudgetten, de moderne, wat informelere taal van de cao en de vorm waarin deze beschikbaar is.
Bron: AWVN, 22-09-2015