Nieuws

25-01-2016

Werkloosheid laatste kwartaal 2015 gedaald

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7.000 per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588.000 mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6% van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in diezelfde periode licht toe met gemiddeld 3.000 per maand.

Lees meer >
25-01-2016

Nog vaak verboden gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

Uit een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren, blijkt dat in deze formulieren regelmatig gezondheidsvragen worden gesteld. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). De CKA die is ingesteld om de juiste toepassing van de Wet op de medische keuringen te bevorderen, roept werkgevers op om deze sollicitatieformulieren aan te passen.

Lees meer >
25-01-2016

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen bij overlijden

Financiën heeft onlangs een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat waardoor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium.

Lees meer >
21-01-2016

Faillissementsprocedure: sneller en transparanter

De faillissementswetgeving gaat de komende jaren flink op de schop. Een reeks wetsvoorstellen is al ingediend of in voorbereiding. Onlangs is een concept gepubliceerd van een wetsvoorstel dat zich richt de faillissementsprocedure zelf: die moet sneller en transparanter.

Lees meer >
 
20-01-2016

Grijp uw kans: vereenvoudig de belastingwetgeving

Het ministerie van Financiën nodigt brancheorganisaties, ondernemers en burgers uit om voor 15 februari 2016 voorstellen voor een praktische vereenvoudiging van de belastingwetgeving aan te leveren. Dit blijkt uit en nieuwsbericht dat is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Lees meer >
19-01-2016

400 voorbeeldovereenkomsten beoordeeld

De Belastingdienst heeft inmiddels 400 voorbeeldovereenkomsten behandeld, nog 350 zitten er in de pijplijn waarvan het merendeel, circa 250, pas recent is voorgelegd. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Eerste Kamer naar aanleiding van vragen over het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie.

Lees meer >
18-01-2016

WAS: uitbreiding aansprakelijkheid in goederenvervoer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een aanvulling op de Wet aanpak schijnconstructies. Die aanvulling moet er voor zorgen dat in het goederenvervoer over de weg ook opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onderbetaling.

Lees meer >
15-01-2016

Werknemers pakken regie eigen ontwikkeling onvoldoende op

Nederlandse werknemers willen steeds meer de regie over hun eigen ontwikkeling, maar minder dan de helft van de werknemers beschikt hiervoor over voldoende financiële middelen. Volgens HR-managers wordt de eigen ontwikkeling door werknemers onvoldoende opgepakt. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet.

Lees meer >
 
14-01-2016

Cao Taxi: naar één loonschaal en afschaffen pensioenregeling

Op 15 januari starten de onderhandelingen voor de cao Taxi. De huidige cao loopt nog tot 30 juni 2015. Vanwege de problemen in de sector wil werkgeverspartij KNV de arbeidsvoorwaarden ingrijpend aanpakken. Terug naar één loonschaal en geen pensioenregeling.

Lees meer >
14-01-2016

Verkenner knelpunten seizoensarbeid en ketenregeling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft oud-FNV-voorman Lodewijk de Waal aangesteld als verkenner. Hij krijgt als opdracht om de knelpunten die spelen bij seizoensarbeid in relatie tot de ketenregeling.

Lees meer >
14-01-2016

NLGroeit helpt bedrijven te groeien

Op 13 januari is een nieuw platform gelanceerd dat ondernemers in het MKB moet helpen om hun bedrijf te laten groeien: NLGroeit. NLGroeit brengt ondernemers in contact met andere ondernemers, coaches en opleiders die hen kunnen helpen om een volgende stap in hun groeiproces te zetten. Op www.NLGroeit.nl vinden MKB-ondernemers ook informatie en nuttige hulpmiddelen.

Lees meer >
12-01-2016

Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Met ingang van 1 januari 2016 worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau: het Landelijk kwaliteitsbureau CBM dat is onder gebracht bij de Rechtbank Oost-Brabant. Ook verzoeken van nieuwe toetreders worden daar getoetst.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92