WBSO 2015: gerealiseerde uren uiterlijk 31 maart opgeven

< Ga terug
18-03-2016
Ondernemers die in 2015 gebruik hebben gemaakt van de WBSO moeten uiterlijk 31 maart hun gerealiseerde speur- en ontwikkelingsuren doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Is er ook gebruikgemaakt van de RDA voor kosten en uitgaven, moeten naast de gerealiseerde S&O-uren ook de gemaakte kosten en uitgaven worden doorgegeven.
In principe moet binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de S&O-verklaring betrekking heeft de gerealiseerde S&O-uren worden doorgegeven. Heeft een ondernemer in 2015 WBSO aangevraagd voor de speur- en ontwikkelingswerk (S&O)-uren van zijn werknemers, dan moeten altijd de gerealiseerde S&O-uren worden doorgegeven. Ook als er geen S&O-uren zijn gemaakt, moet dit worden doorgegeven. Heeft men na 1 januari de WBSO-verklaring ontvangen, dan moet de melding uiterlijk drie maanden na afgifte van de verklaring worden gedaan.
Heeft men in 2015 RDA aangevraagd en hierbij gekozen voor een aftrek op basis van 'werkelijke kosten en uitgaven', dan moet melding worden gedaan van de kosten en uitgaven die zijn gemaakt. Is bij het indienen van de RDA-aanvraag gekozen voor 'forfait', dan hoeven de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven niet te worden doorgegeven.
Heeft men in 2015 alleen gebruik gemaakt van de WBSO als zelfstandige zonder personeel in een VOF of eenmanszaak, dan moet men de gerealiseerde S&O-uren doorgeven wanneer minder dan 500 S&O-uren zijn gerealiseerd. Was er ook RDA aangevraagd, dan moeten altijd de gerealiseerde S&O-uren worden gemelde en de gemaakte kosten en uitgaven indien het RDA-forfait niet van toepassing is.
De mededeling van gerealiseerde S&O-uren en gemaakte kosten en uitgaven moeten worden gedaan via het digitale loket van RVO, eLoket. Dit moet wel tijdig gebeuren, anders riskeert men een boete. Voor de melding via eLoket is eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig en de brief van RVO.nl van begin 2016 met de activeringscode. Wordt helemaal geen mededeling gedaan, dan vervalt het fiscale voordeel van de WBSO/RDA over 2015 en volgt er een boete.
Bron: RVO