Nieuws

09-11-2016

Telefonische intrekken bezwaar van de baan

Naar aanleiding van vragen die het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft gesteld over het telefonisch intrekken van bezwaren, heeft de staatssecretaris opdracht gegeven de werkinstructie van de Belastingdienst hierover aan te passen. Op grond van de wet en jurisprudentie moet een bezwaarschrift schriftelijk worden ingetrokken of mondeling tijdens een hoorzitting.

Lees meer >
08-11-2016

G-rekening: op naar versie 2.0

Met de 18e halfjaarsrapportage is vorige week ook het Eindrapport van de werkgroep Verkenning afschaffing g-rekening en eventuele alternatieven naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste conclusie: doorgaan met de g-rekening, werken aan modernisering, alternatieven die op draagvlak kunnen rekenen zijn er niet.

Lees meer >
08-11-2016

Wachtdagen niet terug in cao Schoonmaak

Op 7 november zijn de onderhandelingen voor de cao Schoonmaak begonnen. CNV Vakmensen meldt dat op die eerste onderhandelingsdag duidelijk is geworden dat de wachtdagen niet terugkeren in de cao Schoonmaak.

Lees meer >
07-11-2016

Naheffing parkeerbelasting? Factuur graag

Volgens Rechtbank Gelderland zijn vanuit de consument bezien parkeren op de openbare weg en parkeren in een parkeergarage dezelfde handelingen. Dat het een niet en het ander wel belast is met omzetbelasting leidt dan tot een concurrentieverstoring.

Lees meer >
 
07-11-2016

Duurzame inzetbaarheid, wat levert het op?

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar.

Lees meer >
03-11-2016

Reparatie arrest Hoge Raad aftrek werkruimte gehuurde woning

De staatssecretaris van Financiën kondigt een nota van wijziging op het Belastingplan 2017 aan om de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 12 augustus 2016 te repareren. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin een onzelfstandige werkruimte, onder voorwaarden, kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen.

Lees meer >
02-11-2016

Richtbedragen OR-scholing 2017

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 995 per dagdeel per OR (was in 2016: € 1.015 ). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 170 per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: € 160 ).

Lees meer >
01-11-2016

Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers. Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak. Ook gecorrigeerd voor dergelijke verschillen is er een behoorlijke variatie tussen de inkomens van flexwerkers en liggen deze onder die van vaste werknemers.

Lees meer >
 
01-11-2016

Privégebruik auto, reiskosten en zwart loon

Een agrarisch loonbedrijf krijgt forse correcties opgelegd. De naheffingsaanslag heeft betrekking op het achterwege laten van de bijtelling wegens privégebruik, het verstrekken van bovenmatige reiskostenvergoedingen en zwart loon.

Lees meer >
31-10-2016

Verhoging AOW-leeftijd en aanpassing pensioenrichtleeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. De verhoging is gevolg van de gestegen levensverwachting volgens de cijfers van CBS. Als gevolg hiervan wordt ook de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verhoogd.

Lees meer >
31-10-2016

Niet verzekeren voor zelfstandigen soms logische keuze

Steeds minder werkenden zijn verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een belangrijke oorzaak is de toename van het aantal zelfstandigen en de afname van verzekeringsgraad onder hen.

Lees meer >
31-10-2016

Jaarverslag beursgenoteerde bedrijven vaak onvoldoende

Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen weten in hun jaarverslag weinig concreets te melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. Visies op zaken als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijven beperkt tot vaak nietszeggende algemeenheden, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Hogeschool Leiden naar transparantie in Jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92