Nieuws

06-09-2016

Stijging uitzenduren onder invloed Wet DBA

In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9% ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren met 1,4%. Die stijging in het tweede kwartaal heeft volgens Agium, een interimbureau voor financiële professionals, alles te maken met de Wet DBA.

Lees meer >
05-09-2016

Wft-bescherming afdoende voor zzp’ers en mkb’ers?

De Wet financieel toezicht biedt consumenten voor alle financiële producten en diensten bescherming. Gaat het echter om zzp’ers en mkb-ondernemingen - de zogenoemde kleinzakelijke klanten - dan verschilt die bescherming per financieel product en type klant. De vraag is of die bescherming afdoende is.

Lees meer >
05-09-2016

Stabilisatie aandeel WGA, meer eigenrisicodragers ZW

Het UWV verwacht als gevolg van wetswijzigingen per 1 januari 2017 een stabilisatie van het aantal eigenrisicodragers WGA. Vorig jaar was er nog sprake van een daling van het marktaandeel eigenrisicodragers.

Lees meer >
01-09-2016

Afgestudeerde psychologen mogen btw-vrijstelling toepassen

Na overleg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met de Belastingdienst, heeft de Belastingdienst laten weten dat NIP-leden die niet onder de Wet BIG vallen onder voorwaarden de btw-vrijstelling kunnen benutten.

Lees meer >
 
01-09-2016

Lichte stijging premie WGA, ZW vrijwel ongewijzigd

Het UWV heeft de premies en parameters WGA en ZW 2017 en de sectorpremies WGA en ZW-flex gepubliceerd. Volgens het UWV ontwikkelen de premies voor de arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen bij UWV zich volgens verwachting. De gemiddelde premie WGA voor 2017 is ten opzichte van de huidige premie met 0,03 procentpunt bijgesteld. De ZW-premie voor 2017 is met slechts 0,01 procentpunt bijgesteld.

Lees meer >
31-08-2016

AG: ANPR-gegevens niet te gebruiken

In tegenstelling tot Hof Den Haag is advocaat-generaal Niessen van mening dat de Belastingdienst geen gebruik mag maken van met behulp van ANPR-camera’s verkregen gegevens bij de controle op het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto. Een systematische wijze van gegevensverwerking maakt namelijk inbreuk op de privacy.

Lees meer >
30-08-2016

Merendeel voorgelegde overeenkomsten haalt eindstreep niet

De Belastingdienst had begin augustus nog een werkvoorraad van een kleine tweeduizend nog af te handelen overeenkomsten die opdrachtgevers/nemers aan de fiscus ter beoordeling hebben voorgelegd. Van de overeenkomsten die wel zijn beoordeeld, is het merendeel afgewezen of ingetrokken. Dit blijkt uit de beantwoording van een Wob-verzoek met betrekking tot de Wet DBA.

Lees meer >
29-08-2016

Privégebruik niet toegestaan, wel mogelijk

Een werkgever stelt aan haar werknemers auto’s ter beschikking voor hun werkzaamheden met de uitdrukkelijke mededeling dat privégebruik niet was toegestaan. Dit werd echter nauwelijks gecontroleerd en ook werd er geen kilometeradministratie bijgehouden. Een naheffingsaanslag was het logische gevolg.

Lees meer >
 
29-08-2016

Bouwondernemingen verwachten groei werkgelegenheid

Veel bouwondernemers verwachten in de komende maanden meer personeel aan te nemen. Het vorige kwartaal kende de sector sterke groeicijfers die zorgen voor optimisme bij de bouwers. Niet eerder waren die zo positief over hun orderportefeuille en de verwachte werkgelegenheid.

Lees meer >
26-08-2016

Gastouder is geen ondernemer

Gastouders die na bemiddeling door een gastouderbureau kinderen opvangen, kunnen door de vereisten in de Wet Kwo volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer. De gastouder bezit te weinig zelfstandigheid om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt.

Lees meer >
26-08-2016

Twee cao’s Schildersector

Volgens FNV Bouw zullen werkgevers door het bereiken van een principeakkoord tussen OnderhoudNL en vakbond LBV straks twee cao’s moeten toepassen. De nieuwe cao en de oude cao 2013-2014 die met FNV en CNV Vakmensen is afgesloten.

Lees meer >
26-08-2016

Uw adviseur van morgen

De vraag wat de adviseur van morgen is, wordt met enige regelmaat gesteld. Vaak serieus, soms meer als tijdverdrijf. Een Brits onderzoek – van de Universiteit van Oxford – werpt een nieuwe licht op wat wel eens uw belastingadviseur van morgen zou kunnen zijn: een robot.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92