Nieuws

02-01-2018

Zonnepanelen en BTW-correctie

Aanbrengen van zonnepanelen op een ondernemerswoning wijzigt de BTW-positie.Een ondernemer heeft een woning met kantoorruimte laten bouwen. De BTW heeft hij volledig afgetrokken. Het privégebruik bedraagt volgens afspraak met de Belastingdienst 77,68%. Op die basis vindt elk kwartaal netjes een BTW-correctie plaats. In 2014 laat hij zonnepanelen op het dak plaatsen. In zijn kwartaalaangifte gaat de ondernemer daarna uit van 33% zakelijk gebruik van de woning. Hij vindt dat het zakelijk gebruik van de woning door de installatie van de zonnepanelen is toegenomen. Daar is de Belastingdienst het niet mee eens.

Lees meer >
28-12-2017

Hoeveel verlofuren: wie heeft gelijk?

Wie heeft de bewijslast bij een dispuut over resterende verlofuren, de werkgever of de werknemer?In veel bedrijven zijn de verlofaanvraag en verlofregistratie niet gekoppeld aan de urenadministratie. Soms is er geen urenadministratie. In beide gevallen kunnen opgenomen verlofuren in de beleving van werknemer afwijken van wat de werkgever heeft geregistreerd. Dat verschil gaat over geld. Met name bij einde dienstverband kan dit hard gespeeld worden. Zo ook in een recente rechtszaak.

Lees meer >
26-12-2017

Milieu-investering te laat aangemeld

Vervallen de milieu-investeringsaftrek en vervroegde afschrijving als u uw investering te laat meldt?Een ondernemer koopt op 23 februari 2013 een energiezuinige auto. Op 4 april 2014 meldt hij de investering schriftelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO laat hem weten dat deze melding alleen nog digitaal kan. Op 28 april 2014 meldt de ondernemer nogmaals, nu via het elektronische loket. Tot zijn schrik ontvangt hij op 20 mei 2014 de mededeling dat de investering niet tijdig is gemeld. Heeft hij nu toch recht op vervroegde afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek?

Lees meer >
22-12-2017

Update kabinetsplannen zzp-ers

Minister Koolmees geeft in een kamerbrief meer duidelijkheid over invoering plannen zzp-ers.In een kamerbrief heeft minister Koolmees een update gegeven over de aanpak van de plannen uit het regeerakkoord. De meeste arbeidsmarktmaatregelen moeten in 2020 ingaan. Dat betekent dat in 2018 wetvoorstellen zullen verschijnen. Een akkoord met de sociale partners zit er voorlopig niet in. Over het thema zzp-er komt het volgende naar voren.

Lees meer >
 
21-12-2017

Beperkte opening Kantoor Nijkerk

Geachte relatie, In verband met kerst en Oud & Nieuw is ons kantoor in Nijkerk gesloten van 26 december 2017 tot 2 januari 2018. Vanaf 2 januari 2018 is ons kantoor in Nijkerk weer geopend. Ons kantoor in Harderwijk is wel geopend. Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2018!

Lees meer >
19-12-2017

Zakelijke catamaran voor Holding-BV

Als uw BV een catamaran aanschaft, is de BTW dan aftrekbaar?Een Holding-BV houdt aandelen van een BV die luxe verpakkingsmaterialen ontwikkelt en verkoopt. Jan is directeur en enig aandeelhouder van de holding, die het management van de werkmaatschappij doet. Voor een kleine € 23.000 koopt de holding een catamaran. De BTW wordt volledig in aftrek gebracht. Jan en een vriend gaan fanatiek zeilen met de catamaran. Na twee jaar gaan ze aan wedstrijden deelnemen. Dan komt er ook reclame van de verpakkingen-BV op de boot. De Belastingdienst corrigeert de afgetrokken BTW volledig.

Lees meer >
14-12-2017

Papieren schenking luistert nauw

Belastingbesparing door een papieren schenking kan bij overlijden van de schenker toch nog misgaan.Ouders kunnen aan hun kinderen bedragen schenken zonder ze uit te betalen. Ze blijven deze bedragen dus schuldig aan hun kinderen. Het vermogen van de ouders daalt, dat van de kinderen stijgt. Toch blijft de beschikkingsmacht bij de ouders. We spreken van een papieren schenking. Zo’n schenking door schuldigerkenning dient namelijk schriftelijk te worden vastgelegd. Vaak zijn de schuldig erkende bedragen zo berekend dat schenkbelasting wordt bespaard. En als de papieren schenking goed wordt uitgevoerd, betalen de kinderen bij overlijden van de ouders geen erfbelasting over het geschonken vermogen.

Lees meer >
12-12-2017

Jacquet werkkleding?

Wanneer kan een jacquet werkkleding zijn?Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor de uitoefening van zijn ambt. Hij is van mening dat het jacquet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend te gebruiken is voor predikantswerkzaamheden. Daarom zijn de kosten volgens hem aftrekbaar als werkkleding. De Belastingdienst denkt daar anders over en schrapt de aftrek.

Lees meer >
 
08-12-2017

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Nieuw risico van werken met schijnzelfstandigen: nabetaling vakantiegeld over vele jaren.Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op commissiebasis. Vakantie was dus voor eigen rekening. Tegen zijn pensioen claimde de timmerman echter uitbetaling van het vakantiegeld dat hij in die dertien jaar niet had ontvangen. Tijdens de rechtszaak hierover kwam vast te staan dat hij al die jaren eigenlijk in dienstbetrekking had gewerkt.

Lees meer >
05-12-2017

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Kandidaten voor een functie of stage zien ten onrechte op tegen de aanvraag van een VOG.Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Hoe gaat dat precies?

Lees meer >
30-11-2017

Oudere auto van de zaak voordelig

De bijtelling van een zogenaamde youngtimer van de zaak pakt vaak gunstig uit.Voor de meeste niet-elektrische auto’s die in 2017 op kenteken zijn gezet, is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde. Uit cijfers van de Bovag blijkt dat steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een auto die ouder is dan 15 jaar, een zogenaamde youngtimer. Het gaat inmiddels naar schatting om bijna 50.000 auto’s. Wat is hiervan de reden?

Lees meer >
28-11-2017

Voor 1 januari: Box 3-heffing verlagen

Als u in 2018 belasting over uw vermogen wilt besparen, moet u snel zijn.Peildatum voor uw vermogen in Box 3 voor uw aangifte 2018  is 1 januari aanstaande. U hebt dus nog een paar weken om over 2018 belasting te besparen in Box 3. Dat kunt u doen door uw vermogen in Box 3 te verlagen. We geven een opsomming van enkele veel toegepaste maatregelen.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92