Nieuws

15-03-2016

Auto’s stonden werknemers ter beschikking

De inspecteur heeft de bewijslast dat een auto aan een werknemer ter beschikking is gesteld. Zonder terbeschikkingstelling komt men niet toe aan een bijtelling vanwege privégebruik. Een recente zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een van de relatief weinige keren dat over de vraag of een auto wel ter beschikking is gesteld wordt geprocedeerd. De feiten in deze procedure bieden geen algemeen geldende regel voor het antwoord op de vraag of sprake is van een terbeschikkingstelling. Wel biedt het handvatten die daarvoor kunnen worden gebruikt.

Lees meer >
14-03-2016

Aanpassing transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Minister Asscher overweegt een aanpassing van de transitievergoeding indien een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen na 104 weken ziekte. Het zou dan moeten gaan om een werkgever die zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.

Lees meer >
14-03-2016

Weer uitstel voor calamiteitenregeling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat de strengere calamiteitenregeling niet per 1 april a.s. zal ingaan. Verschillende partijen hadden aangedrongen op aanpassing van de regeling. Onder meer schoonmaakbrancheorganisatie OSB had bij de Kamer aan de bel getrokken omdat de nieuwe regeling voor glazenwasserijen ongunstig uitpakt.

Lees meer >
14-03-2016

Vloeiende start cao-seizoen

Werkgeversvereniging AWVN spreekt in haar maandelijkse cao-rapportage van een vloeiend verlopend cao-seizoen. Dit jaar lopen er 411 cao’s af voor 1,9 miljoen werknemers. Inmiddels zijn er voor 74 cao’s (0,6 miljoen werknemers) een nieuw akkoord bereikt, 12% meer dan gemiddeld in voorgaande jaren.

Lees meer >
 
10-03-2016

Reparatie Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Minister Asscher heeft op 7 maart een concept voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wijzigingsbesluit past de regeling aan met het ook op starters, stakingsdagen en werknemers die na 104 weken ziekte in de WW komen.

Lees meer >
10-03-2016

Digitalisering rechtspraak stapje verder

De Tweede Kamer heeft op 8 maart ingestemd met de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen. Deze wet is het sluitstuk op een reeks wetten om digitaal procederen wettelijk mogelijk te maken. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die naar verwachting voor de zomer het wetsvoorstel zal behandelen.

Lees meer >
09-03-2016

WWZ: duur en ingewikkeld

Nederlandse werkgevers zijn zéér kritisch over de werking van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die midden vorig jaar werd ingevoerd. Zij vinden dat het ontslagrecht ingewikkelder en duurder is geworden. Het is moeilijker om medewerkers te ontslaan en de risico’s voor een werkgever bij het aanbieden van een vast contract zijn toegenomen.

Lees meer >
09-03-2016

Btw op factuur voor niet-belastbare handeling: afdragen

Een ondernemer die een factuur verstuurt met daarop verschuldigde btw dient, zelfs wanneer een belastbare handeling ontbreekt, deze btw wel af te dragen. Het feit dat niet alle facturen worden betaald, betekent niet dat de op die facturen vermelde btw niet kan worden nageheven.

Lees meer >
 
08-03-2016

Hoge Raad: 150-kilometercriterium geoorloofd

In vervolg op de beantwoording van prejudiciële vragen van het Europese Hof van Justitie heeft de Hoge Raad onlangs uitspraak gedaan over de 150-kilometergrens in de 30%-regeling. Weinig verrassend komt ook de Hoge Raad tot de slotsom dat het 150-kilometercriterium kan en dat de 30%-regeling niet systematisch leidt tot een duidelijke overcompensatie.

Lees meer >
08-03-2016

Meer zzp’ers met VAR-wuo

Eén op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) had in 2014 een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). In de bouw was het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp’ers een VAR-wuo van de Belastingdienst.

Lees meer >
03-03-2016

Werknemers steeds meer op latere leeftijd met pensioen

Al negen jaar achtereen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan. In 2006 gingen werknemers nog gemiddeld met 61 jaar met pensioen. Vorig jaar was dat gestegen tot 64 jaar en vijf maanden. De stijging ten opzichte van 2014 bedroeg vier maanden.

Lees meer >
03-03-2016

Ander tijdvak aangewezen; aangifte tijdig

Sinds het Fuchs-arrest van het Europese Hof van Justitie kan een particulier als btw-ondernemer worden aangemerkt indien hij met zijn zonnepanelen opgewekte elektriciteit terug levert aan het elektriciteitsnet. Een aantal particulieren visten met het in aftrek brengen van de btw over de aanschafkosten echter achter het net omdat ze te laat waren met de aangifte. Een ondernemende particulier had onlangs bij Rechtbank Noord-Holland meer geluk.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92