Nieuws

03-06-2016

Bouw stroom leeg, wel meer (eenmans)bedrijven

Van alle mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er zes jaar later bijna 200.000 uitgestroomd. Minder dan de helft van de uitstromers had in 2014 elders werk gevonden. De instroom was beperkter in omvang, waardoor het aantal personen werkzaam in de bouw met 79.000 is afgenomen.

Lees meer >
03-06-2016

Na actiedreiging principeakkoord cao Openbaar vervoer

Nog voordat een ultimatum van de bonden afliep zijn werkgevers en bonden tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een tussentijdse cao Openbaar vervoer. De bonden hadden vorige week een ultimatum gesteld dat zou aflopen op 6 juni.

Lees meer >
02-06-2016

Geen regeling vrijwilligersvergoeding, geen giftenaftrek

Vrijwilligers die afzien van een vrijwilligersvergoeding mogen deze vergoeding als gift in mindering brengen in hun aangifte IB. De aftrekbaarheid van de vergoeding is echter aan regels gebonden. Zo moet er een regeling zijn dat alle vrijwilligers recht hebben op de vergoeding.

Lees meer >
01-06-2016

Remplaçant geen ondernemer

Volgens Rechtbank Gelderland konden de inkomsten van een orkestremplaçant niet aangemerkt worden als winst uit onderneming. Niet alleen was loonheffing ingehouden, ook uit de feiten en omstandigheden leidde de rechtbank af dat er werd gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst.

Lees meer >
 
01-06-2016

Nieuwe parketvloer monument toch niet aftrekbaar

Hof Den Haag beslist in tegenstelling tot de rechtbank dat de kosten van een nieuwe parketvloer niet als uitgaven voor monumentenpanden in aftrek kunnen worden gebracht.

Lees meer >
31-05-2016

Proef vrijwillig delen verlof

De rijksoverheid start een proef met het vrijwillig delen van bovenwettelijke verlofdagen. Werknemers bij het Rijk die bovenwettelijke dagen over hebben kunnen op die manier kunnen collega’s helpen die tijd nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg.

Lees meer >
31-05-2016

Minder uitzenduren, nog lichte stijging kortlopende contracten

In het eerste kwartaal van 2016 daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de eerste daling in bijna drie jaar tijd. De daling is te wijten aan een afname in de uren van de langlopende uitzendcontracten. Het aantal uren in kortlopende contracten neemt daarentegen licht toe.

Lees meer >
26-05-2016

Aantal klokkenluiders blijft toenemen

Vorig jaar was het derde jaar op een rij waarin het aantal klokkenluiderszaken is gegroeid, nu met 32 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Adviespunt Klokkenluiders. Het is het laatste, want het Adviespunt gaat op in het nieuwe Huis voor Klokkenluiders. Dat kan ook onderzoeken instellen.

Lees meer >
 
26-05-2016

Zzp' er heeft minder vaak burn-outklachten

Zzp'ers ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lees meer >
26-05-2016

Concurrentie op spoor dichterbij

Eind april hebben de Raad van Europese transportministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement een principeakkoord bereikt over het Vierde Spoorpakket. Dit pakket bevat maatregelen om het binnenlandse reizigersvervoer per spoor eind 2019 open te stellen voor concurrentie. Goederenvervoer en internationaal reizigersvervoer waren eerder al geliberaliseerd.

Lees meer >
25-05-2016

Geen onderneming als paprikaplukker

Een uitzendondernemer die in de moeilijke crisisjaren ook aan de slag gaat als onder meer paprikaplukker verdiende daarmee een loon uit dienstbetrekking. Dat hij daarvoor en daarna, en deels tijdens die werkzaamheden, ook nog een onderneming dreef, deed daar niet aan af.

Lees meer >
25-05-2016

Gebruikelijkloonregeling: versoepeling voor innovatieve startups

Vanaf 2017 wil het kabinet een extra investering van € 50 miljoen doen in faciliteiten voor innovatieve start- en scale-ups. Een groot deel van dit bedrag zal worden besteed aan een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor dga's van innovatieve startups.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92