Faillissementen grootwinkelbedrijf stuwt aantal WW-uitkeringen op

< Ga terug
18-03-2016
Het UWV telde in februari 2016 469.000 WW-uitkeringen, 1% meer dan in januari en 3,1% meer dan in februari vorig jaar. Vanuit het grootwinkelbedrijf nam het aantal uitkeringen vergeleken met een maand geleden toe met bijna 29%. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens begin dit jaar. In enkele sectoren, zoals het onderwijs, nam het aantal lopende WW-uitkeringen af in februari.
Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in februari 2016 uit op 469.200, dat is 4.400 (+ 1%) meer dan in januari dit jaar en 14.000 (+3,1%) meer dan in februari 2015. In februari vorig jaar bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk aan dat van januari.
Vanuit het grootwinkelbedrijf kwam het aantal lopende WW-uitkeringen in februari dit jaar uit op 14.200, dat is 28,6% meer dan in januari. De sterke stijging houdt verband met het faillissement van een aantal grote winkelketens, waaronder V&D. Vanuit de failliete winkelketens heeft ongeveer de helft van de ontslagen werknemers zich eind februari gemeld voor een reguliere WW-uitkering. Voor de overige werknemers geldt dat zij zich nog niet gemeld hebben of al een nieuwe baan gevonden hebben. Ook kan het voor sommige ex-werknemers op voorhand al duidelijk dat zij niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering (vooral jongeren met slechts een bijbaantje).
De toename van het aantal WW-uitkeringen is niet alleen te verklaren door economische factoren, maar is voor een deel ook toe te schrijven aan de administratieve effecten van de Wet werk en Zekerheid. Met de Wet werk en zekerheid is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening, wat heeft geleid tot een structureel hoger aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de polisadministratie.
Een aantal sectoren kenden in februari een daling van het aantal WW-uitkeringen. Zo bedroeg de daling in de sector onderwijs 3,7%.
Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in februari dit jaar uit op 5,3%, dat is iets hoger dan in februari 2015 (5,1%). Voor personen zonder startkwalificatie is dit percentage 8,1%. Ook voor ouderen is dit percentage hoger: 50-plus 8,1% en 55-plus 9,1%.
Bron: UWV 17-03-2016