Subsidieregeling slachtoffers overvallen verlengd

< Ga terug
20-07-2016
Mensen die in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 slachtoffer zijn van een woning- of bedrijfsoverval kunnen een subsidie van maximaal € 1.000 aanvragen voor genomen maatregelen om herhaling van een overval te voorkomen.
Door het nemen van preventieve maatregelen kan de kans op een nieuwe overval aanzienlijk worden verkleind. Slachtoffers van een overval lopen namelijk grotere kans om opnieuw slachtoffer van een overval te worden. Preventieve maatregelen kunnen bestaan uit het vervangen van sloten, aanbrengen van buitenverlichting of het plaatsen van camera’s.
Slachtoffers kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 juli 2019 indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op de site van het Schadefonds kan een aanvraagformulier worden ingevuld.
Een slachtoffer komt in aanmerking voor een subsidie als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Uw woning, bedrijf of filiaal is in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 overvallen.
Bij de overval is geweld gebruikt of met geweld gedreigd.
U heeft aangifte gedaan van de overval.
U kunt dit aantonen met een kopie van de aangifte.
U heeft na de overval beveiligingsmaatregelen aangeschaft ter voorkoming van eventuele nieuwe overvallen.
U kunt dit met een factuur of betalingsbewijs aantonen.

Bron: Min. V&J 13-07-2016